Kø og kaos uansett

Det blir kø og kaos i morgenrushet fra Oslo til den nye hovedflyplassen på Gardermoen enten Romerikstunnelen blir tett eller ei. Trafikkmengden på de aktuelle veistrekningene har økt - og vil øke atskillig mer enn prognosene tilsa i 1992.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • På E6 mellom Oslo og Gardermoen ventes en økt trafikk med 13 000-18 000 kjøretøy per døgn fra det øyeblikk hovedflyplassen flyttes fra Fornebu til Gardermoen.
  • Trafikkbelastningen vil variere på strekningen. Ved bomringen på E6 nordover fra Oslo passerer det i dag 70 000 biler i døgnet. Det er beregnet å øke til 78000 biler fra 8. oktober. Dersom flytoget ikke går som planlagt, øker tallet til 85 000 biler.
  • Dersom flytogforbindelsen må utsettes på grunn av problemene i Romeriksporten, vil antall kjøretøy øke med ytterligere 8 til 16 prosent.

- Vi vil i oktober få en trafikkmengde som er i overkant av hva en firefelts motorvei vil kunne ta. I perioder må vi derfor regne med kø, sier vegsjef i Akershus, Stein Fyksen, til Dagbladet.

- I tillegg har vi usikkerheten som er knyttet til hvor mange reisende Gardermobanen vil ta, enten den kommer i gang delvis eller for fullt.

- Alvorlig bekymret

Fyksen er alvorlig bekymret for utviklingen på veistrekningen. De siste årene har trafikken hatt en årlig vekst som ligger på godt over det dobbelte av den gjennomsnittlige trafikkveksten på riksveiene.
Veimyndighetene forutså problemene allerede i 1992 og foreslo videreføring av seksfelts vei et godt stykke lenger enn den går i dag. I dag smalner veien inn til fire felt ved Olavsgaard hotell. Fyksen og hans kolleger ville ha den forlenget. Men de vant ikke gehør hos daværende regjering og stortingsflertall. Politikerne ville vente og se an utviklingen.

Smale filer i mørke

Selv om det nå planlegges å bruke veiskulderen og utvide nordgående retning midlertidig med ett felt, tror Fyksen det blir flaskehalser i trafikken nord for Olavsgaard hotell.

Man tør ikke anbefale utnyttelse av veiskulderen til en tredje fil i sørgående retning, hvor den aktuelle strekningen delvis går i nedoverbakke. Farten kan lett bli for stor i forhold til kjørefeltenes bredde.

Likevel velger Samferdselsdepartementet å vente med å ta stilling til om det skal settes opp veilys og rekkverk langs E6 i Akershus. Departementet vil være forsiktig med å sette i verk kostbare beredskapstiltak til man ser hvordan det går med Gardermobanen. Det betyr at de første millioner flypassasjerer som velger bil eller buss til den nye hovedflyplassen må kjøre i stummende mørke.

Kø berger flytoget?

Ironisk nok kan den sprengte veikapasiteten bli Gardermobanens redning. Med stor fare for kø og kaos på motorveien, kan flere enn tidligere antatt velge toget.