Køkaoset over i 2006

Køkaoset i Drammen blir avviklet i 2006 hvis vegvesenet får det som det vil. Da skal den nye Drammensbrua etter planen stå helt ferdig.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

DRAMMEN: Drammen har i mange år vært en solid flaskehals. Fra i sommer har det vært ekstra ille ettersom trafikken som tidligere gikk gjennom Drammen sentrum på vei til Kongsberg også må over Drammensbrua.

Brua med en kapasitet på 17000 kjøretøy pr. døgn har nå 26000 kjøretøy i døgnet. I det verste kaoset i sommertrafikken tok det én time å komme seg over brua. På fredager sto køen helt opp til Liertoppen.

15- 20 minutter

- Gjennomsnittlig forsinkelse over brua er likevel ikke på mer enn 15- 20 minutter. Men folk tåler mindre kø i Drammen enn gjennom Oslo, sier konstituert veisjef Svein Olav Thorvik i Statens vegvesen Buskerud.

- Det er to hovedårsaker til den økte trafikken: Da trafikken mot Kongsberg skulle over motorveibrua, fikk vi over 10000 biler ekstra hvert døgn. I tillegg har vi fått tilbake alle bilistene som ikke ville betale bompenger på Kjellstad ved Drammen.

Gigantprosjekt

På bordet til veisjef Thorvik ligger tiltakene som skal løse de enorme køene.

 • Allerede i april 2003 starter etter planen byggingen av ny tofelts motorveibru finansiert over statsbudsjettet.
 • I 2005 står den nye brua ferdig.
 • I 2006 er den gamle brua rustet opp og E18 får fire felt forbi Drammen.
 • I tillegg er det planer om å framskynde utbygging av Kleivene-tunnelen rett etter sørenden av brua. Uten fire felt i tunnelen hjelper det lite med firefelts bru. Dersom Samferdselsdepartementet og Stortinget finner penger til tunnelen, er Vegvesenet klare til å gå i gang.

  Veisjefen sier:

  - Vi bygger den nye brua inntil den gamle, på innsiden mot byen. Trafikken sørover skal bruke den nye brua, mens trafikken nordover får begge feltene på den gamle. Vi kler begge bruene inn i vakre aluminiumsplater. Platene skal reflektere lyset fra elva på undersiden.

  Ikke senketunnel


  - Hvorfor vil dere ikke bygge senketunnel, veisjef Svein Olav Thorvik?

  - Senketunnel vil koste to milliarder kroner, det dobbelte av ei ny bru. Dessuten har vi vist at vi kan bygge bru da vi bygde motorveibrua for 30 år siden. Det er teknisk krevende med en senketunnel. Vi er blitt advart mot å bygge den, blant annet fra Nederland - der de har slike tunneler på tilnærmet samme grunn.

  Formannskapet i Drammen kommune har med knappest mulig margin stemt imot å gi byggetillatelse til brua. De mener reguleringsplanen fra 1972 er for gammel - til tross for at Miljøverndepartementet har godkjent planen, og at det er sikret at dagens miljøkrav er ivaretatt.

  Nå skal saken opp i formannskapet på nytt, der Vegvesenet neppe får tommelen opp for igangsetting. Avgjørelsen vil imidlertid bli anket til fylkesmann Kjirsti Kolle Grøndahl - som Vegvesenet håper vil godkjenne planene.

TETT I TETT: De som skal kjøre E18 mot Sørlandet må fortsatt belage seg på kø i åra framover. Men de kan gjøre litt selv, ved å ikke holde så lang avstand til bilen foran.