Kommentar: Offeret er til stede

HAUGESUND (Dagbladet): En straffesak er samfunnets prosess der en mulig lovbryter skal få sin sak vurdert og eventuelt bli stilt til ansvar for forbrytelsen. Når pårørende til et drapsoffer følger straffesaken, er på et vis drapsofferet selv til stede. Ingen vet om dette påvirker retten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Foreldrene til Birgitte Tengs har fulgt forhandlingene i Karmsund herredsrett sammen med sin bistandsdvokat. Når man har mistet sin aller kjæreste i et drap, er det et ledd i sorgbearbeidelsen å følge rettssaken. De pårørende har behov for svar på hva som har skjedd, og å se den skyldige bli stilt til ansvar. Ordningen med bistandsadvokat skal dessuten sikre at tiltaltes ettermæle ikke blir unødig tråkket på. Det har ikke vært noen problemstilling i denne saken. Birgitte Tengs har bare fått gode skussmål. Fra tilhørerplass har jeg kunnet se smerten i ansiktet og i kroppsspråket til hennes mor og far hver gang drapshandlingen er blitt omtalt. Det har også rettens medlemmer kunnet se.
  • Ordningen med at drapsofferets pårørende sitter foran i rettssalen med sin bistandsadvokat er relativt ny i Norge. Ingen vet om deres sentrale tilstedeværelse kan påvirke retten, dersom rettens medlemmer er i tvil om sitt standpunkt.
  • I går ga førstestatsadvokat Harald Grønlien sin oppsummering av saken. Han la stor vekt på å etablere «som et helt udiskutabelt faktum uten noe grunnlag for tvil» at en 14 år gammel jente hadde oberservert tiltalte på sykkel etter klokka ett om natta, bl.a. ved å underbygge 14-åringens vitneutsagn med andre oberservasjoner som er lagt fram i retten. Dersom retten følger aktor på dette punktet, står tiltalte uten alibi. Det vil trolig i tilfelle også ha betydning for rettens vurdering av 20-åringens politiforklaring.
  • Grønlien gikk svært offensivt til verks på de punktene der forsvarerne har hevdet at tiltaltes politiforklaring strider mot måten drapet ble begått på og mot funn på åstedet. Aktor anklaget Arvid Sjødin og Gunnar Helgevold for i sine spørsmål til vitnene «å velge seg fakta det ikke er dekning for i sakens dokumenter». Rundt noen av disse spørsmålene kommer ganske sikkert retten uansett til å føle forvirring når Sjødin i sin prosedyre har gitt tilsvar.
  • Som ventet repeterte aktor sentrale deler av 20-åringens politiforklaring, for å minne retten om denne. Han konkluderte med at forklaringen på alle sentrale punkter stemmer overens med sakens fakta eller med mulige alternativer i hendelsesforløpet.
  • Til kritikken mot Kripos' avhørssmetoder bemerket Harald Grønlien at tiltalte var en personlighetstype som ikke er lett å manipulere, men som selv prøver å ta kontroll. Han minnet om at Karmøy-gutten i avhørsperioden hadde kontakt med flere andre personer, bla. utstrakt kontakt med forsvarer Arvid Sjødin. «Det var mange kontrollpunkter som ville ha fanget opp ting hvis det bar galt av sted,» oppsummerte Grønlien.
  • Kontrollpunktet Arvid Sjødin fanget ikke opp noe galt. I dag skal han holde sin prosedyre.