Kommisjonen: - Tar ikke nok hensyn til morens opplysninger

Den rettsmedisinske kommisjon ser fortsatt problemer ved psykiatrirapporten som finner Breivik tilregnelig.

FÅR KRITIKK: De psykiatrisk sakkyndige Terje Tørrissen (t.v.) og Agnar Aspaas får kritikk av Den rettsmedisinske kommisjon, som ennå ikke har godkjent rapporten deres. Foto: Torbjørn Grønning / Dagbladet
FÅR KRITIKK: De psykiatrisk sakkyndige Terje Tørrissen (t.v.) og Agnar Aspaas får kritikk av Den rettsmedisinske kommisjon, som ennå ikke har godkjent rapporten deres. Foto: Torbjørn Grønning / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I forrige uke ba Oslo tingrett Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) om å klargjøre hvilke innvendinger de har til den andre rettspsykiatriske rapporten, som er ført i pennen av Agnar Aspaas og Terje Tørrissen. Denne rapporten konkluderer med at Anders Behring Breivik er tilregnelig.

I dag kom svaret fra DRK.
 
- For lite om barneårene Dagbladet har fått tilgang på brevet DRK har sendt Oslo tingrett i dag. Der går det fram at kommisjonen mener at en av de vesentlige manglene ved Tørrissen og Aspaas rapport er at de ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til Anders Behring Breiviks barne- og ungdomsår, og til opplysningene fra Anders Behring Breiviks mor:

«DRK kan ikke se at de sakkyndige i tilstrekkelig grad har tatt forbehold i sine drøftelser hvorvidt de generelle kriteriene for personlighetsforstyrrelser er til stede, eller ikke. (...) Personlighetsforstyrrelser er utviktlingstilstander som starter i barne- og ungdomsalder og som vedvarer inn i voksen alder. DRK kan ikke se at det i premissene er redegjort godt nok for om observanden fra barne og/eller ungdomsalder har hatt dypt innarbeidede og vedvarende atferdsmønstere som er kommet til uttrykk gjennom rigide reaksjoner på et bredt spekter av personlige og sosiale situasjoner.»

- Hør på mor Deretter setter kommisjonen spørsmålstegn ved hvorgor Tørrissen og Aspaas ikke har benyttet seg av mer informasjon fra Anders Behring Breiviks mor.

«De sakkyndige har ved skåring av SCID-I ikke benyttet all kjent informasjon om observanden, som for ekempel opplysninger fra observandens mor som er gjengitt fra avhørene av henne, samt opplysninger framkommet i samtalene mellom moren og de sakkyndige Torgeir Husby og Synne Sørheim.»

Kommisjonen mener det andre psykiaterparet, Husby og Sørheim, har redegjort for potensielt betydningsfulle opplysninger igjennom sine intervjuer med Breiviks mor, som hadde mye kontakt med Breivik etter at han flyttet hjem på gutterommet i 2006:

DRK bemerker at Sørheim og Husby, har «gjort rede for endringer i observandens atferd fra 2006, blant annet hans tilbaketrekning og endringer i kontaktform, med forverring fra 2010. Mor gir igjennom sine observasjoner et perspektiv som kan ha diagnostisk betydning».

Dette har Tørrissen og Aspaas ikke tatt nok hensyn til, skriver de:

«DRK mener at de sakkyndige ikke i tilstrekkelig grad begrunner hvorfor slike mulig viktige opplysninger ikke er tatt hensyn til. De sakkyndige burde ha drøftet hvorvidt en medtakning av slike opplysninger kunne ført til en annen konklusjon.»

- Ikke imot konklusjonen DRK understreker at det ikke er Tørrissen og Aspaas' konklusjon om at Brievik er tilregnelig, de har innvendinger mot:

«Det er drøftingene de sakkyndige legger til grunn for sin konklusjon som har vesentlige mangler», heter det i brevet.

Agnar Aspaas sier dette til dette til Dagbladet om brevet fra kommisjonen:

- Det var ikke uventet. Jeg konstaterer at kommisjonen har lagt seg på et uvanlig detaljnivå i sine kommentarer.

Motstridende konklusjoner De to første oppnevnte sakkyndige i saken, psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim, konkluderte før jul i fjor med at Breivik er strafferettslig utilregnelig fordi han lider av paranoid schizofreni og var og er psykotisk.

Denne rapporten er blitt kritisert av flere, seinest av forsker Tore Bjørgo, som vitnet i Oslo tingrett på torsdag.

Psykiaterne Terje Tørrissen (51) og Agnar Aspaas (56) ble i midten av januar oppnevnt som nye sakkyndige. Deres rapport ble overlevert 10. april. Den konkluderer helt motsatt av den første: Breivik var verken psykotisk under terrorangrepene eller under observasjonen, og han er strafferettslig tilregnelig.

Oppsiktsvekkende Etter at Tørrissen og Aspaas leverte sin rapport, sendte Oslo tingrett et oppsiktsvekkende brev til Den rettsmedisinske kommisjon, som skrev at rapporten "ble tatt til etterretning", mens kommisjonen "ikke hadde vesentlige bemerkninger" overfor den første rapporten til psykiaterne Husby og Sørheim.

Retten ba den Rettsmedisinske kommisjon klargjøre hva det egentlig er den mener om sakkyndigraporten fra psykiaterne Aspaas og Tørrissen.

Fagdommer Arne Lyng i 22. juli-rettssaken gjorde det klart at kommisjonen åpenbart ikke har forstått sin rolle:

- Kommisjonen skal gjøre retten oppmerksom på eventuelle vesentlige mangler i erklæringene. Hva som framkommer under bevisførselen i retten, er ikke en del av kommisjonens vurderingsgrunnlag, sa Lyng.

- Retten ber på denne bakgrunn kommisjonen klargjøre om den har funnet vesentlige mangler i Aspaas og Tørrissens skriftlige erklæringer.

- Dersom den mener det foreligger slike vesentlige mangler, må det redegjøres for disse, skrev retten.