Kommunekrise

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kommunenes Sentralforbunds ledelse og organisasjonens medlemmer er bekymret for finanskrisas ringvirkninger for kommunene. Man ser for seg atskillig mindre skatteinntekter enn tilfellet har vært i de gode åra som nå er over. De ekstramidler som alle kommuner har nytt godt av som følge av høy sysselsetting og stor aktivitet i næringslivet har gjort det mulig å øke driften og tjenestetilbudet til befolkningen. Mange av pengene har gått til flere ansatte i skole, helse og eldreomsorg. Når skatteinntektene igjen krymper, vil det bli vanskelig for mange å holde tjenestetilbudet på samme nivå, forstår vi.

Slik har kommuneøkonomien i noen grad alltid fulgt konjunkturene. Men sjelden har vi vært oppe i en så dramatisk og uoversiktlig situasjon som nå. Vi må anta, med stor grad av sikkerhet, at det vil ta tid før aktiviteten og veksten i økonomien tar seg opp igjen. I mellomtida må regjeringen ha beredskap for å bruke mer av oljeformuen slik at kommunene kan opprettholde sitt tjenestetilbud til befolkningen og til å vedlikeholde sin forsømte bygningsmasse.