Kommunene roper «ulv»

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Kommunenes Sentralforbund roper «ulv» dagen før regjeringen legger fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det gjør KS hver gang kommunenes inntekter blir fastlagt av Storting og regjering. Hver gang viser det seg at livet går videre, nokså uanfektet. Barna får sin undervisning, de gamle sin pleie, de syke sitt stell. Ropene drukner i alminnelig velstand og teoretisk-økonomiske betraktninger.
  • Derfor spørs det om rikspolitikerne i det hele tatt reagerer på beskrivelsen KS-direktør Gunnar Gussgard nå gir av årets situasjon: Kommuneøkonomien er verre enn noensinne. Kommunenes driftsunderskudd har økt dramatisk de siste årene. Inntektene dekker ikke de krav og forventninger Stortinget har til velferdsproduksjon. Som botemiddel kommer øremerkede bevilgninger som, i tillegg til generelt dårlig økonomi, også reduserer kommunenes handlefrihet.
  • Hovedforklaringen er at staten vil to ting på samme tid som synes uforenlige. Den sosialdemokratiske regjeringen og sentrum- venstreflertallet på Stortinget har politiske mål for kommunesektoren som ikke går i hop med de økonomiske lovene i markedsøkonomien det samme flertallet lever etter. På grunn av press i økonomien «må» nemlig politikerne føre en stram finanspolitikk, som innebærer mindre vekst i kommuneøkonomi enn i privat sektor. Samtidig opprettholdes alle ambisjoner om hva kommunene skal foreta seg.
  • I år sier kommunene at de trenger om lag tre milliarder kroner i overføringer fra staten for å opprettholde den vedtatte aktiviteten. Etter lønnsoppgjøret vil behovet øke til godt og vel fire milliarder kroner. Ifølge lekkasjer i Dagsavisen har regjeringen lite å by på i revidert nasjonalbudsjett. Følgen vil bli et press for mer privatisering, økt egenbetaling for kommunale tjenester, nedlegging av skoler, sammenslåing av kommuner, spesialisering og arbeidsdeling mellom sykehus. Dersom dette er en villet utvikling, har regjeringen funnet oppskriften: Sulteftr kommunene.