Kommunenes eldresatsing i fare

Lønnsoppgjøret og rentesjokket vil påføre kommunene ekstrautgifter på flere milliarder kroner neste år dersom rentenivået holder seg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Da spøker det for eldresatsingen regjeringen har satt i gang, spår Kommunenes Sentralforbund overfor Dagbladet.

For kommunenes del endte rammen for årets lønnsoppgjør på 6,1 prosent. Opprinnelig var det budsjettert med 3,5 prosent, opplyser seksjonssjef Mads Rye i Kommunenes Sentralforbund til Dagbladet. Ekstrakostnaden blir på rundt 300 millioner kroner, netto.

Så kommer renteøkningen den siste tida, som for lengst har spist opp verdien av lønnsoppgjøret for lønnstakerne. Med utgangspunkt i én prosent økning vil kommunene ut fra samlet netto gjeld på nær 50 milliarder kroner få en merkostnad på 500 millioner kroner. Dersom økningen reelt stabiliserer seg på to prosent, dobles merutgiftene. I øyeblikket har Norges Bank satt renta opp med fire prosent totalt.

Merutgiftene blir da to milliarder kroner dersom dette nivået holder seg. I tillegg er det stor usikkerhet omkring skatteinngangen neste år.

Merkostnaden for hver kommune etter dette oppsettet vil ende på ca seks- sju millioner kroner i gjennomsnitt dersom dagens rentenivå holder seg.

- Hvordan skal man gjennomføre den igangsatte eldresatsingen rundt om i kommunene med disse store ekstrakostnadene, mens man samtidig strammer til? spør økonomen Mads Rye.

Han konkluderer med at det fort kan bli svært lite igjen av denne satsingen, reelt sett.
Det er for lengst bebudet radikale innstramminger i kommuneøkonomien neste år, så vel fra regjeringens side som fra Stortinget.