Kommunenes gode økonomi

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

På få år har kommuneøkonomien snudd fra krise til tilsynelatende velstand. Dagbladet kunne i går, med Kommunenes Sentralforbund som kilde, fortelle om en rekke kommuner som gikk med solid overskudd i fjor. Det er tre hovedårsaker til dette. For det første har regjeringen og det rødgrønne flertallet på Stortinget økt rammeoverføringene fra staten til kommunene. For det andre har kommunene hatt en kraftig økning i skatteinntektene på grunn av vekst og velstand i næringslivet, høy sysselsetting og lav arbeidsledighet. For det tredje har gode tider på børsen gitt god avkastning på kommunenes formue.

Alt dette gir lokalpolitikerne større handlingsrom og bedre muligheter til å være de velferdsleverandørene som Storting og regjering ønsker de skal være. Etter mange år med stramme budsjetter og regelrett sulteforing, klør nå lokalpolitikerne seg i hodet og lurer på hvordan man best bruker pengene. Men etter like mange år med skrantende vedlikehold av falleferdige skolebygg, manglende helsetilbud og hullete veier, bør pengene få bein å gå på. Beregninger over hva det koster å vedlikeholde veier og skoler får en ellers gylden økonomisk situasjon til å glitre litt mindre. Dessuten vet vi, lokalpolitikere og andre, at etter en opptur, kommer en nedtur. Da er det godt å ikke være raka fant. Oppskriften er å føre en nøktern og langsiktig budsjettpolitikk til beste for folk og fe.

Nøkternt er det ikke å sette av 10 prosent av fjorårets overskudd til sydentur for kommunestyret og kommunens ansatte, slik ordføreren i Skiptvedt kommune, Odd-Ingar Widnes (Sp), foreslår. Han mener det er riktig å belønne de ansatte på den måten etter mange års sunn drift og ser det som en bonus som kan motivere de ansatte. Vi tror dessverre en slik bruk av penger er egnet til å undergrave respekten for politikere, offentlige organer og vedtatte skattesatser. Det offentlige velferdssystemet er avhengig av folks tillit til dem som forvalter penger som er innsamlet på vegne av fellesskapet. Å være stor kar med andres midler er en lettvint måte å gjøre seg populær på. Men det er ikke klokt.