AVDEKKET LOVBRUDD: Mandag avdekket Arbeidstilsynet omfattende og alvorlige lovbrudd hos søppelgiganten RenoNorden. De henter søppel hos én av tre nordmenn. Her fra Arbeidstilsynets rassia i august. Foto: BJØRN LANGSEM/DAGBLADET
AVDEKKET LOVBRUDD: Mandag avdekket Arbeidstilsynet omfattende og alvorlige lovbrudd hos søppelgiganten RenoNorden. De henter søppel hos én av tre nordmenn. Her fra Arbeidstilsynets rassia i august. Foto: BJØRN LANGSEM/DAGBLADETVis mer

Kommuner har ingen kontroll

80 prosent av kommunene sjekker ikke at anbudsvinnerne følger arbeidsmiljøloven.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet): — Kontroll har per dags dato ikke vært utført, sier rådmann i Narvik kommune, Wiggo Lauritzen. Han er ikke alene. Offentlig sektor handler tjenester og varer for omlag 300 milliarder kroner hvert år. I lov om offentlig anskaffelse stilles det krav til lønns- og arbeidsvilkår i oppdragsbedriften. Men ting tyder på at det er pengene som rår.

Dagbladet stilte 79 kommuner spørsmålet «hva har du gjort som oppdragsgiver for å kontrollere at loven overholdes».

80 prosent, eller 66 kommuner, svarte at de hadde stilt krav i anbudsrunden. Men bare 14 sa at de hadde kontrollert bedriften i etterkant. Dermed har ikke de 66 kommunene oversikt om anbudsvinnerne faktisk leverer de lønns- og arbeidsvilkårene som de har lovet.

- Ikke god nok kontroll - Vår erfaring fra tilsynet er at det offentlige ikke alltid har god nok kontroll på at det er seriøse og lovlydige virksomheter som vinner anbudsrunder, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen, til Dagbladet.

Mandag avdekket Arbeidstilsynet omfattende og alvorlige lovbrudd hos søppelgiganten RenoNorden. De henter søppel hos én av tre nordmenn.

MANGLER KONTROLL: - Vår erfaring fra tilsynet er at det offentlige ikke alltid har god nok kontroll på at det er seriøse og lovlydige virksomheter som vinner anbudsrunder, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen, til Dagbladet. Foto: HENNING LILLEGÅRD/DAGBLADET
MANGLER KONTROLL: - Vår erfaring fra tilsynet er at det offentlige ikke alltid har god nok kontroll på at det er seriøse og lovlydige virksomheter som vinner anbudsrunder, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen, til Dagbladet. Foto: HENNING LILLEGÅRD/DAGBLADET Vis mer

- Kommunene har plikt til å påse at lov om offentlig anskaffelser og allmenngjøringsloven følges. Vi tror at mange ikke er godt nok kjent med disse pliktene, sier Svendsen.

Fra nord til sør er svaret det samme som hos Lauritzen i Narvik.

- Bortsett fra erklæring fra oppdragstaker har vi ikke gjort noe, sier økonomisjef i Time kommune, Aud Steinsland. «I avtale om tjenestekjøp stiler vi krav i henhold til gjeldende forskrift, men det kontrolleres ikke», sier Rådmann i Gran kommune, Arne Skogsbakken.

Kontrollerer i Stavanger En av de som kontrollerer i etterkant er Stavanger kommune.

- Stavanger kommune stiller krav til at lønns- og arbeidsvilkårene ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtaler, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Videre gjennomføres det kontrolltiltak opp mot et utvalg leverandører for å undersøke om vilkårene etterleves, sier fagsjef for anskaffelser i Stavanger kommune, Kjartan C. Møller.

NARVIK:— Kontroll har per dags dato ikke vært utført, sier rådmann i Narvik kommune, Wiggo Lauritzen. Foto: KJELL G. KARLSEN
NARVIK:— Kontroll har per dags dato ikke vært utført, sier rådmann i Narvik kommune, Wiggo Lauritzen. Foto: KJELL G. KARLSEN Vis mer

Også Bergen og Drammen sier er blant de som sier at de har en omfattende etterprøving.

- Bør kontrollere mer Arbeidstilsynet plasserer ansvaret ene og alene hos kommunene.
- Burde kommunene undersøke om de følger norsk arbeidsmiljølov i etterkant av anbudsrunden?

- De kommunene som i dag arbeider seriøst med dette, følger også opp oppdragsbedriftene under utførelsen av oppdraget, sier Svendsen.

- Bør man forandre reglene/lovene slik at det blir bedre kontroll?

- Slik vi ser det bør oppdragsgivere mer på banen både for å hindre sosial dumping og for å sikre godt arbeidsmiljø for arbeidstakere som utfører arbeid på vegne av det offentlige. Det offentlige er i Norge en stor aktør og vil kunne ha stor innvirkning for å styrke den seriøse delen av arbeidslivet, sier Svendsen.  

PLIKT: - Kommunene har plikt til å  påse at lov om offentlig anskaffelser og allmenngjøringsloven følges. Vi tror at mange ikke er godt nok kjent med disse pliktene, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen. Foto:  HENNING LILLEGÅRD/DAGBLADET.
PLIKT: - Kommunene har plikt til å påse at lov om offentlig anskaffelser og allmenngjøringsloven følges. Vi tror at mange ikke er godt nok kjent med disse pliktene, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen. Foto: HENNING LILLEGÅRD/DAGBLADET. Vis mer
MÅ PÅ BANEN: 
- Slik vi ser det bør oppdragsgivere mer på banen både for å hindre sosial dumping og for å sikre godt arbeidsmiljø for arbeidstakere som utfører arbeid på vegne av det offentlige, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen. Foto: HENNING LILLEGÅRD/DAGBLADET
MÅ PÅ BANEN: - Slik vi ser det bør oppdragsgivere mer på banen både for å hindre sosial dumping og for å sikre godt arbeidsmiljø for arbeidstakere som utfører arbeid på vegne av det offentlige, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen. Foto: HENNING LILLEGÅRD/DAGBLADET Vis mer