- INHABIL: Administrerende direktør Per Morten Johansen var ikke habil til å ansette sin egen forlover og kamerat siden 1980-tallet, konkluderer jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.
- INHABIL: Administrerende direktør Per Morten Johansen var ikke habil til å ansette sin egen forlover og kamerat siden 1980-tallet, konkluderer jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.Vis mer

Varselet om «ukultur» i Omsorgsbygg

Kommunetopp ansatte sin egen forlover

- Alvorlig brudd på habilitetsreglene, sier jusprofessor.

Dagbladet omtalte onsdag i forrige uke at kommunerevisjonen i Oslo for tida undersøker et varsel, hvor det hevdes at ledende personer i Omsorgsbygg «misbruker makten dem har for å gi venner og familie faste og spennende stillinger».

Omsorgsbygg avviste da at regler var brutt i noen av ansettelsene det er varslet om.

I dag kan Dagbladet avdekke at den ene personen det er varslet om, er forloveren til direktør Per Morten Johansen. Og at direktøren selv medvirket til at han ble ansatt i foretaket.

Konfrontert med ansettelsen, innrømmer direktøren at han aldri sørget for at det ble gjort noen habilitetsvurdering, og at han i ettertid ser at det «kan ha vært feil».ansatte sin egen forlover

Hverandres forlovere

Høsten 2009 signerte Johansen både på innstillingen, jobbtilbudet og kontrakten som ansatte forloveren i en stilling ved eiendomsavdelingen i Omsorgsbygg.

I 2008, året før han ble ansatt, var kameraten direktørens forlover. Fire år tidligere var også direktøren kameratens forlover, i hans bryllup.

Dagbladet får opplyst at de to er venner siden 1980-tallet, og også jaktkamerater.

Direktøren bekrefter overfor Dagbladet at personen han ansatte i 2009, er hans egen forlover.

«Det er riktig at vi ved inngåelse av våre respektive ekteskap nummer to har underskrevet som forlovere for hverandre i henholdsvis 2004 og 2008», skriver administerende direktør Per Morten Johansen i en e-post til Dagbladet.

Direktørens kamerat og hans kone har en rekke ganger figurert på direktørens offentlige Facebook-vegg. I en post på direktørens vegg gratulerer forloveren sin «gode kamerat gjennom 30 år»:

Kommunetopp ansatte sin egen forlover

- Når det foreligger slike erklæringer på Facebook, fremstår det for meg det som åpenbart at habiliteten burde vært vurdert før vedkommende ble ansatt, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt til Dagbladet.

At habiliteten likevel ikke ble vurdert, forklarer direktør Johansen slik:

- Siden jeg ikke hadde noen reell rolle i ansettelsesprosessen, og han skulle rapportere to ledd under administrerende direktør, ble heller ikke habiliteten vurdert.

Professor Bernt forklarer at det ikke er fullt så enkelt:

- Selv om direktøren ikke har tatt i saken, vil inhabilitetsvirkningen inntre i det øyeblikk en underordnet treffer vedtaket, sier han.

Fremstøt fra direktøren

Noen måneder før direktørens forlover ble ansatt i jobben ved eiendomsavdelingen, søkte han på en annen ledig stilling i Omsorgsbygg, da som eiendomsansvarlig. Det er en stilling med mer ansvar.

Anne Løseth, som da var eiendomssjef og var den som skulle besette stillingen, forteller til Dagbladet at administrerende direktør Per Morten Johansen tok kontakt med henne, og ga beskjed om å kalle forloveren inn til jobbintervju.

- Jeg fikk inn en søknad til stillingen. Men jeg kalte ikke han inn til intervju. Så sa direktøren at dét skulle jeg gjøre. Og så sa jeg nei, forteller Løseth i dag.

Hun sier til Dagbladet at hun på dette tidspunktet ikke kjente til at mannen hun ble bedt om å kalle inn til intervju, var en venn av direktøren.

- Jeg fikk vite det etterpå, men jeg visste det ikke da.

- Han var ikke kvalifisert, så det var uansett helt uaktuelt, utdyper Løseth.

Direktørens venn ble altså ikke ansatt i stillingen som eiendomsansvarlig, men noen måneder etterpå fikk han fast stilling Omsorgsbygg i en lavere stilling ved eiendomsavdelingen.

Slik svarer de

Forloveren bekrefter overfor Dagbladet at han søkte på stillingene.

På spørsmål om det finnes en naturlig forklaring på at han med noen måneders mellomrom søkte jobb på to stillinger i Omsorgsbygg, hvor hans kamerat siden 1980-tallet var administrerende direktør, svarer vedkommende:

- Ja, jeg var i en søkeprosess for å finne ny jobb og disse stillingene virket interessante.

- Hvordan ble du oppmerksom på stillingene?

- Finn.no.

- Snakket du med din forlover og kamerat om mulighetene for å få jobb i Omsorgsbygg, før du søkte på noen av stillingene?

- Nei.

Ut over dette ønsker ikke forloveren å kommentere denne saken.

Når det gjelder stillingen forloveren søkte på, men ikke fikk, forklarer direktør Per Morten Johansen seg slik om at han oppfordret en underordnet leder om å kalle inn forloveren til jobbintervju:

- At han ikke ble innstilt til denne stillingen, viser at det i organisasjonen gjøres selvstendige vurderinger.

Vurderte ikke habilitet

Dokumenter som Dagbladet har fått innsyn i, viser at fullmakten til å ansette i faste stillinger i Omsorgsbygg hele tida har ligget hos administrerende direktør.

Til tross for at direktør Per Morten Johansen selv har signert alle de sentrale dokumentene om kameratens ansettelsessak, uttaler han til Dagbladet:

- Jeg har ikke vært involvert i selve ansettelsesprosessen, men signerte rutinemessig på innstilling og arbeidsavtale da disse var klargjort.

Johansen viser til at det var to underdirektører som gjennomførte ansettelsen av kameraten. De visste ingenting om relasjonen mellom ham og jobbsøkeren, og dermed heller ikke at vedkommende de kalte inn til intervju var direktørens venn, forlover og jaktkamerat, ifølge direktøren:

- De som deltok i prosessen har bekreftet at de ikke var kjent med hans relasjon til meg, poengterer Johansen.

Klikk på bildet under for å lese dokumentene som direktøren signerte i kameratens ansettelsessak:

Slik blir ansatte inhabile

Var direktøren habil til å ansette sin kamerat? Og var hans underordnede ansatte det?

Situasjonen med inhabile ledere er beskrevet i en merknad i Lovdata Pro, som brukes av jurister som anvender habilitetsreglene. Her kan man blant annet lese:

«Ledere kan øve påvirkning ikke bare ved selv å utrede, men også gjennom sin tilstedeværelse og sine holdninger. En lojal og trenet underordnet vil fange opp dette uten at lederens konkrete engasjement er særlig påtakelig».

Dagbladet har i arbeidet med denne artikkelen konsultert to av landets fremste eksperter på forvaltningsrett, jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo, og jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Oslo.

FORDEL: Det å bli ansatt er en fordel som ikke skal deles ut av inhabile ansatte, påpeker jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
FORDEL: Det å bli ansatt er en fordel som ikke skal deles ut av inhabile ansatte, påpeker jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

- Det er ikke tvil om at det å bli ansatt i en stilling, må regnes som en «særlig fordel» i lovens forstand. Grunnen til at loven forbyr offentlige tjenestemenn å ansette nærstående er for at man må kunne ha tillit til at det ikke tas utenforliggende hensyn i ansettelsen, forklarer Graver.

Professoren har som prinsipp at han ikke vil vurdere enkeltsaker.

På generelt grunnlag sier jusprofessoren at dersom direktøren i et kommunalt foretak først er inhabil til å ansette, vil også alle andre ansatte i foretaket være det.

- Den eneste som vil være habil til å fatte avgjørelsen da, vil være styrelederen i foretaket som overordnet direktøren, påpeker Graver.

LES OGSÅ: Jusprofessor forklarer - slik er habilitetsreglene når kommunene ansetter

Styrelederen: - Jeg hadde reagert

Dagbladet har bedt om innsyn i alle dokumenter som gjelder ansettelsen av direktørens forlover i Omsorgsbygg. Det kommunale foretaket har ikke kunnet dokumentere at ansettelsen er behandlet av styret eller dets leder.

Daværende styreleder Stig L. Bech kan heller ikke erindre at det var kontakt mellom ham og direktøren vedrørende saken.

- Jeg er ikke ekspert på denne delen av jussen - men grensen mot inhabilitet går vel ved de mer nære vennskap. Om det med forlover hadde kommet opp, så hadde jeg reagert, og sett nærmere på det, sier Bech til Dagbladet.

Styrelederen uttaler også:

- Jeg vil tro Johansen på vanlig vis gjorde en habilitetsvurdering ved ansettelsen.

Men, som direktøren i dag uttaler til Dagbladet, gjorde han ikke det. Han forklarer at grunnen til dette, var at avdelingsdirektørene hadde delegert myndighet til å ansette.

- Jeg vurderte altså at siden prosessen var håndtert av andre uten involvering fra meg, var det ikke grunn til å gå inn i habilitetsspørsmålet. Dette var også grunnen til at ikke styrelederen ble informert og koblet på.

Johansen avviser videre overfor Dagbladet at han den gang oppfordret ansatte til å kalle forloveren inn til jobbintervju. Dagen etter at Dagbladet første gang stilte direktøren spørsmål om ansettelsen, skrev tidligere seksjonsleder Per Aronsen en e-post til direktøren.

Direktøren har innvilget Dagbladet innsyn i e-posten. Her gir Aronsen uttrykk for at han ønsker å avvise alle påstander om at han skal ha blitt instruert til å ansette direktørens kamerat.

Klikk på bildet under for å lese hele e-posten fra Aronsen (Dagbladet har valgt å anonymisere forloverens navn).

Kommunetopp ansatte sin egen forlover

«Alvorlig brudd»

Dagbladet har lagt frem opplysningene om relasjonen mellom direktøren og hans forlover, for jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

«Det tar seg dårlig ut når en person med et så nært forhold til den som blir ansatt, har medvirket til avgjørelsen» Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt

- Det at man er hverandres forlovere vil normalt måtte oppfattes som uttrykk for et nært, personlig forhold. Også fellesskap i mindre jaktlag som regelmessig tilbringer tid sammen, tyder på at man kjenner hverandre svært godt, sier Bernt. Han konkluderer:

- I alle fall summen av disse forholdene, peker klart i retning av at direktøren var inhabil.

- Ifølge direktøren selv, gjorde han ingen vurdering av habiliteten fordi han ikke selv var involvert i prosessen med å ansette sin forlover?

- Det er en vanlig misforståelse at man ikke er inhabil i prosesser man ikke selv har hatt noen aktiv rolle i. Men det er en grunn til at habilitetsreglene er helt firkantede på dette området. Selv om direktøren ikke har tatt i saken, vil inhabilitetsvirkningen inntre i det øyeblikk en underordnet treffer vedtaket, sier Bernt. Han påpeker:

- ALVORLIG BRUDD: Slik konkluderer professor emeritus Jan Fridthjof Bernt, på opplysningene om at direktøren i Omsorgbygg blandet seg i da hans egen forlover søkte jobb.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
- ALVORLIG BRUDD: Slik konkluderer professor emeritus Jan Fridthjof Bernt, på opplysningene om at direktøren i Omsorgbygg blandet seg i da hans egen forlover søkte jobb. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Vis mer

- Som denne saken viser, er det slik at det tar seg dårlig ut når en person med et så nært forhold til den som blir ansatt, har medvirket til avgjørelsen, også om dette konkret var en ren «sandpåstrøing» av andres vurderinger.

- Direktøren har opplyst om at det var underordnede ansatte som ba ham om å signere innstillingen, jobbtilbudet og ansettelseskontrakten til forloveren. Hva burde han gjort i denne situasjonen?

- Fortest mulig få den sendt til sin overordnede, slik at vedtaket kunne fattes av vedkommende, eller andre utenfor foretaket. Da hadde man unngått at habilitetsreglene ble brutt, selv om saken var forberedt av direktørens underordnede.

Episoden der direktøren oppfordret en underordnet ansatt til å kalle inn forloveren til jobbintervju, vurderer professor Bernt slik:

- En inhabil person skal holde seg helt unna alle sider av saksbehandlingen, og ikke begynne å legge seg opp i prosessen med hvem som skal kalles inn til intervju. Et slikt forsøk på å påvirke utvelgelsesprosessen er et alvorlig brudd på habilitetsreglene.

At forloveren på dette tidspunktet ikke fikk jobben, fordi den som skulle besette stillingen satte foten ned, er av mindre betydning, sier Bernt:

- En slik oppfordring representerer et brudd på habilitetsreglene, også i tilfeller der det ikke blir tatt hensyn til den.