ALVOR: Kontrollutvalget behandlet saken om Omsorgsbygg tirsdag kveld. Foto: Nina Hansen/Dagbladet.
ALVOR: Kontrollutvalget behandlet saken om Omsorgsbygg tirsdag kveld. Foto: Nina Hansen/Dagbladet.Vis mer

Omsorgsbygg-saken

Kommunetoppens familie ble ansatt:
- Vi betaler over én million for et styre som har så lite peiling

Både styret og flere toppledere får sterk kritikk for årevis med ansettelser av familiemedlemmer og forloveren til direktøren i kommunale Omsorgsbygg.

Kontrollutvalget i Oslo behandlet Omsorgsbygg-saken tirsdag kveld. De siste ukene har det blitt rullet opp hvordan både datteren, svigersønnen og forloveren til direktør Per Morten Johansen ble ansatt i foretaket under ham.

Per Morten Johansen er broren til byrådsleder i Oslo kommune, Raymond Johansen.

Et av poengene kontrollutvalget var opptatt av å få fram, er at ansettelsene av direktørens nærstående har pågått gjennom så mange år. I kontrollutvalgets vedtak ble det derfor poengtert at ansettelsene har skjedd helt siden 2009.

Flere utvalgsmedlemmer benyttet anledningen til å si sin mening om Omsorgsbygg-avsløringene under møtet.

Kritiske til uttalelser

Et av medlemmene som rettet skarp kritikk mot Omsorgsbygg, var Rune Tokle (Ap):

- Dette er en veldig trist sak, nettopp fordi prinsippet om at alle skal ha like muligheter til å søke på stillinger i det offentlige ikke er overholdt, sa Tokle. Han poengterte:

- Direktøren har tipset om at datteren kan kontaktes, og så får den samme direktøren i oppgave å ansette datteren. Det ligger mye føringer i det. Jeg har vanskeligheter med å forstå at ikke direktøren har forstått at reglene ble brutt, sa Tokle. Han fortsetter:

- Når det da viser seg at også en svigersønn og en venn har fått jobb i Omsorgsbygg, forteller det at på punkt etter punkt er det en manglende forståelse av kommunens etiske reglement. Det er veldig alvorlig, sa Tokle.

ALVORLIG: - På punkt etter punkt har det vært manglende forståelse av kommunens etiske reglement i Omsorsgsbygg, sa Rune Tokle (Ap). Til daglig er han leder av Norges Kommunerevisorforbund. Foto: Nina Hansen/Dagbladet.
ALVORLIG: - På punkt etter punkt har det vært manglende forståelse av kommunens etiske reglement i Omsorsgsbygg, sa Rune Tokle (Ap). Til daglig er han leder av Norges Kommunerevisorforbund. Foto: Nina Hansen/Dagbladet. Vis mer

Olav Andreas Røssaak (V) uttrykte seg også kritisk til ansettelsen av direktørens datter.

- At man ansetter noen unge mennesker som noen vet om i en sommerjobb, er egentlig ikke noe galt. Det skjer overalt i det offentlige og private. Det er naturlig og greit. Det er når de får lov til å klore seg fast at det blir galt, sa Røssak. Han ga uttrykk for at det kan se ut som at flere ansettelser er styrt i retning av at man skal ansatte personer fra direktørens familie.

- Man går jo da glipp av mye av det offentlige sin hovedglede av utlysningsprosesser, at man får en liste man kan plukke av til seinere vikariat, uten å måtte lyse ut på nytt. Dette har skadevirkninger med en rekkevidde som er vanskelig å se.

- Dårlig stilt med kunnskap

Også Gudmund Dalsbø (R) var kritisk. Også han reagerer på uttalelsene fra direktøren, som hevder at han gjennom flere år ikke skal ha forstått at habilitetsreglene ble brutt da underordnede ledere signerte kontrakt etter kontrakt med hans datter og svigersønn.

- En ting er at direktøren innrømmer at han ikke er helt oppdatert på lover og regler. Men det er veldig rart at en så stor etat ikke har noen som det ringer noen bjeller hos i saker som dette. Hvis det er vanlig i Oslo kommune at det er så dårlig stilt med kunnskap, så er det litt trist, sa Dalsbø.

RART: Gudmund Dalsbø fra Rødt sa han synes det er rart at ingen i Omsorgsbygg, verken direktøren i Omsorgsbygg eller andre i foretaket, reagerte på ansettelse etter ansettelse. Foto: Nina Hansen/Dagbladet.
RART: Gudmund Dalsbø fra Rødt sa han synes det er rart at ingen i Omsorgsbygg, verken direktøren i Omsorgsbygg eller andre i foretaket, reagerte på ansettelse etter ansettelse. Foto: Nina Hansen/Dagbladet. Vis mer

Også kontrollutvalgets leder, Ola Kvisgaard (H), ga uttrykk for at han var overrasket over at ikke flere i administrasjonen hadde fanget opp at reglene ble brutt.

- Jeg er spesielt overrasket over at det er en juridisk direktør og en HR-direktør som ikke har hatt oversikt her, sa Kvisgaard.

Han benyttet anledningen til å rose den eller de som står bak varselet om saken.

- Det har vært noen modige mennesker som har varslet her og en presse som har fulgt opp dette, sa Kvisgaard.

Dagbladet har forelagt kritikken for Omsorgsbyggs ved styreleder Øivind Christoffersen. Han har hittil ikke besvart Dagbladets henvendelser. HR-direktør Tone Hølmebakk og juridisk direktør Jon Søland har hittil heller ikke har besvart Dagbladets henvendelser.

Kritisk til dyrt styre

Gudmund Dalsbø fra Rødt påpekte også:

- Det er et tankekors at kortere engasjementer ikke skal lyses ut. Men disse sakene om Omsorgsbygg viser jo at det er på denne måten man kommer inn i arbeidslivet. Det er jo faktisk der det er viktig å ha utlysning. På små og korte engasjementer. Nettopp derfor bør også disse stillingene lyses ut.

- Jeg har også lyst til å nevne at jeg synes styrets uttalelser til rapporten virker tvilsom. Styret ser det her som sin jobb å forsvare direktøren i tykt og tynt, og ser det som sin jobb å si at han bare har gjort noen små prosedyrefeil. Jeg trodde vi hadde foretakene fordi vi skulle ha såkalte profesjonelle styrer. Jeg har sjekket hvor mye det koster å ha et styre som det i Omsorgsbygg.

- Bare i honorarer koster det oss over en million kroner å ha et styre som tydeligvis har så lite peiling på lover og regler.

Rune Tokle fulgte opp Dalsbøs kritikk av styret.

- Noe av alvoret i denne saken er at dette har vart så lenge, og ikke blitt oppdaget av flere styrer.

- Litt av poenget med styrer i kommunale foretak er å sikre profesjonalitet. Det er helt åpenbart at styret må ha sviktet i disse vurderingene.

Kontrollutvalget har nå vedtatt å sende saken til bystyret for videre behandling der.

Kontrollutvalgets vedtak lyder slik:

«Bystyret merker seg at Kommunerevisjonens gjennomgang viser at flere stillinger i Omsorgsbygg Oslo KF helt siden 2009 antagelig ikke har vært utlyst slik regelverket tilsier, og at det foreligger habilitetsfeil ved flere av ansettelses- og lønnsavgjørelsene. Bystyret mener at dette er alvorlige feil. Bystyret understreker betydningen av at byrådet sikrer at alle kommunens virksomheter er kjent med og følger reglene for utlysning, ansettelser og lønnsfastsettelser og kravene til habilitet i saksbehandlingen. Bystyret tar for øvrig saken om ansettelser i Omsorgsbygg Oslo KF til orientering».

Dagbladet mottok tirsdag kveld følgende i en SMS fra styreleder Øivind Christoffersen i Omsorgsbygg:

«Styret og administrasjonen har svart på de spørsmål Kommunerevisjonen har hatt. Nå er deres rapport til politisk behandling, og vi finner det derfor ikke riktig å kommentere dette nå».