BEFARING MED «SVIGERS»: Flemming Idsøe (t.v.) på befaring ved byggeplassen til Lia barnehage med daværende byråd Geir Lippestad (Ap). Til stede fra hans byrådsavdeling var også Marianne Brath Lien, Bettina Thorvik, og Idsøes kone, Lene Lad Johansen, samt Idsøes svigerfar og direktør i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen. Foto: Omsorgsbygg.
BEFARING MED «SVIGERS»: Flemming Idsøe (t.v.) på befaring ved byggeplassen til Lia barnehage med daværende byråd Geir Lippestad (Ap). Til stede fra hans byrådsavdeling var også Marianne Brath Lien, Bettina Thorvik, og Idsøes kone, Lene Lad Johansen, samt Idsøes svigerfar og direktør i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen. Foto: Omsorgsbygg.Vis mer

Direktør-datter hjalp samboeren inn i kommunalt foretak:

Kommunetoppens svigersønn bak «Norges mest miljøvennlige barnehage»: Slik fikk han jobben

HR-direktøren i Omsorgsbygg brøt habilitetsreglene da hun ansatte toppsjefens tilkommende svigersønn. Hun hevder hun ikke visste at mannen hun ansatte var samboeren til direktørens datter.

Dagbladet omtalte søndag hvordan datteren til direktøren i det kommunale foretaket Omsorgsbygg fikk ansvar for å føre foretakets EU-søknader i pennen, mens hun ennå studerte til en bachelorgrad i Trondheim.

Fra før er det kjent at også hennes ektemann er ansatt i Omsorgsbygg, men omstendighetene rundt hvordan han ble ansatt har ikke vært kjent.

Det skal være direktørens datter, Lene Lad Johansen, som tipset om at samboeren hennes kunne være en passende kandidat til en stilling som ikke var lyst ut, som gikk ut på å følge opp en EU-søknad hun hadde ført i pennen.

I likhet med Lad Johansen ble også hennes tilkommende ektemann deretter engasjert flere ganger i Omsorgsbygg, i stillinger som aldri ble offentlig utlyst.

Kontaktet ikke styrelederen

Det var HR-direktør Tone Hølmebakk som mottok innspillet fra Lad Johansen. Dagbladet har tidligere omtalt den profesjonelle relasjonen mellom dem, og hvordan de to kjente hverandre.

HR-direktøren beklager i dag «sterkt» at hun to ganger ansatte samboeren til direktørens datter uten å involvere styrelederen, og at habilitetsreglene dermed ble brutt.

Dagbladet kan i dag avdekke at den andre ansettelsen skjedde bare to uker etter at HR-direktøren hadde fått beskjed fra styrelederen om å involvere ham i framtidige saker der direktøren var inhabil. Dette skjedde i forbindelse med at direktørens svigersønn ble engasjert for tredje gang.

Heller ikke nå kontaktet HR-direktøren styrelederen.

Dagbladet har flere ganger spurt både Lene Lad Johansen og hennes ektemann, Flemming Idsøe, om hvorfor ingen av dem opplyste sin arbeidsgiver om samboerskapet.

Utover at Lene Lad Johansen har uttalt at hun ikke vil diskutere sine ansettelser i media, har hun ikke besvart Dagbladets gjentatte spørsmål. Heller ikke Flemming Idsøe har svart på noen spørsmål.

Ble førstemann i foretaket

Dagbladet omtalte søndag hvordan Lad Johansen opparbeidet seg kompetanse i flere midlertidige stillinger som ikke var lyst ut i farens foretak. Kompetansen ble vektlagt da hun søkte og fikk en jobb ved Internasjonalt kontor i kommunen. I juni 2012 ble hun hentet tilbake til foretaket av HR-direktøren etter å ha fått enda mer internasjonal erfaring der.

Da hun kom tilbake til HR-avdelingen i Omsorgsbygg, hadde samboeren jobbet i avdelingen siden februar.

HR-direktøren ansatte han til å følge opp hennes prosjekt, fordi det var behov for oppfølging av prosjektet før hun kom tilbake i juni 2012.

SUKSESSHISTORIE: Lene Lad Johansen og ektemannen Flemming Idsøe er begge profilerte for sitt engasjement for bedre miljø og utslippsfrie byggeplasser i Omsorgsbygg. I mai 2014 ble de presentert slik av Forskningsrådet. Bildet er tatt på Økern sykehjem, der Omsorsgbygg har bygget Norges største solcellepark. Foto/faksmille: Informasjonsbrosjyre fra Forskningsrådet mai 2014.
SUKSESSHISTORIE: Lene Lad Johansen og ektemannen Flemming Idsøe er begge profilerte for sitt engasjement for bedre miljø og utslippsfrie byggeplasser i Omsorgsbygg. I mai 2014 ble de presentert slik av Forskningsrådet. Bildet er tatt på Økern sykehjem, der Omsorsgbygg har bygget Norges største solcellepark. Foto/faksmille: Informasjonsbrosjyre fra Forskningsrådet mai 2014. Vis mer

- Det skulle holdes oppstartmøte i Brussel i februar 2012, og jeg trengte bistand fra noen som både var språkkyndig og hadde teknisk kompetanse til å holde i prosjektet, sier Hølmebakk.

HR-direktøren forteller at det var Lad Johansen som kom opp med navnet til Flemming Idsøe.

- Lene Lad Johansen jobbet på den tiden ved Internasjonalt kontor, og nevnte Flemming Idsøe som en mulig kandidat. Etter en samtale med ham, hvor jeg så at hans kompetanse matchet behovet vårt, inngikk jeg den første tidsbegrensede avtalen på fem måneder, sier Hølmebakk.

Visste ikke

Administrerende direktør Per Morten Johansen uttalte fredag til DN at datteren og den kommende svigersønnen «datet», da Flemming Idsøe ble ansatt i 2012. Johansen hevder videre at han ikke visste om datingen.

«VISSTE IKKE»: Skjermdump fra artikkelen DN publiserte fredag ettermiddag.
«VISSTE IKKE»: Skjermdump fra artikkelen DN publiserte fredag ettermiddag. Vis mer

Men av ansettelseskontrakten signert i februar 2012, går det fram at Idsøe hadde samme adresse som datteren da han begynte i foretaket.

Dette er samme adresse som Lad Johansen oppga i en arbeidskontrakt med Oslo kommune datert juni 2011, som Dagbladet har innsyn i.

I et intervju med Dagbladet fredag sa direktør Per Morten Johansen at det er vanskelig for han å uttale seg detaljert om ansettelsene av datteren og svigersønnen, da han ikke har deltatt i disse ansettelsene.

Han har i etterkant av dette ikke besvart Dagbladets spørsmål om han kjente til samboerskapet da Idsøe ble ansatt.

Kalte inn sjefene til møte

Etter bare to uker i sitt engasjement, som handlet om å følge opp et EU-prosjekt om bedre tjenester til eldre, tok Lene Lad Johansen et initiativ overfor to overordnede ledere.

Den 19. juni 2012 kalte hun inn HR-direktøren og eiendomsdirektøren i Omsorgsbygg til et møte. Dette på et tidspunkt da det var under to uker før samboerens midlertidige engasjement løp ut.

Av møteinnkallingen går det frem at Lad Johansen ville snakke om miljøsertifiseringsordningen «Breeam», som nettopp hadde kommet til Norge.

Breeam er en miljøsertifisering av bygninger. Målgruppen for sertifiseringen er prosjektledere som jobber med oppføring av nye bygninger, eller rehabilitering av gamle bygg.

Initiativet til møtet er synliggjort i Lad Johansens kalender.

Beskjeden hun sendte til sine sjefer kan leses under (klikk for å forstørre):

INNKALLINGEN: Lene Lad Johansen kalte inn til møte med sin leder HR-direktøren, og daværende seksjonsleder for Fagenheten den 19. juni. Hennes samboer inngikk arbeidskontrakt med Fagenheten 5. juli samme år.
INNKALLINGEN: Lene Lad Johansen kalte inn til møte med sin leder HR-direktøren, og daværende seksjonsleder for Fagenheten den 19. juni. Hennes samboer inngikk arbeidskontrakt med Fagenheten 5. juli samme år. Vis mer

Tause om hva som skjedde

Det er direktøren som har ansvar for å følge opp styrevedtak. Når Dagbladet ber om innsyn i styredokumenter om saken, får vi oversendt referat fra et styremøte den 27. august 2012. Av saksdokumentene fra dette møtet framgår det, at styret da fastsatte konkrete mål om Breeam-opplæring av ansatte.

Dagbladet har spurt Lad Johansen om hvorfor hun kalte inn overordnede ledere til et møte for å følge opp et styrevedtak om «Breeam».

Ingen av dem som deltok på møtet vil fortelle hva som ble besluttet der. Ingen vil heller svare på Dagbladets spørsmål om det var naturlig at direktørens datter, i den stillingen hun var ansatt i, kalte inn til et møte om oppfølging av et styrevedtak.

Vi har også spurt Lad Johansen om hvorfor hun i juni refererer til styrets vedtak om å få Breeam-kompetanse i foretaket, når vedtaket om dette er datert i august.

Verken Lad Johansen eller ektemannen har svart på Dagbladets spørsmål om denne saken.

Ingen av dem som deltok på møtet den 19. juni 2012 vil fortelle hva som ble besluttet der.

Flemming Idsøe hadde en bachelor-grad i «Space Technology» da han begynte hos Omsorgsbygg. Dagen etter styremøtet den 27. august 2012 deltok han på sitt første kurs i Breeam. Han ble kurset i Breeam mens han ennå var midlertidig ansatt i EU-prosjektet.

Han fikk forlenget kontrakten med Omsorsgbygg 5. juli samme år. Kontrakten ble signert av seksjonsleder for Fagenheten, Torge Railo, som var en av møtedeltakerne. Fra august 2012 ble Idsøes arbeidsoppgaver utvidet.

I oktober publiserte Omsorgsbygg denne Twitter-meldingen på sin offisielle profil:

Kommunetoppens svigersønn bak «Norges mest miljøvennlige barnehage»: Slik fikk han jobben

Fikk miljø-ansvar

Ifølge CV-en til Idsøe, hadde hans arbeidsoppgaver fram til august utelukkende vært knyttet opp til EU-prosjekter. I perioden fra august 2012 til juni 2013 ble ansvaret utvidet til også å gjelde miljøkvalitet i foretakets byggeprosjekter. Han skulle også være foretakets «BREEAM-NOR AP».

Idsøe fikk som midlertidig ansatt i Omsorgsbygg innvilget seks dagers permisjon med lønn i forbindelse med bachelorstudier ved ingeniørlinja av Oslo kommune. Han fikk også innvilget studiestøtte på 4295 kroner, men Idsøe opplyser til Dagbladet at han ikke benyttet seg av dette.

SUPERPROSJEKT: Difi-ansatt Odd Olaf Schei trakk i 2017 frem prosjektet som Flemming Idsøe var prosjektleder for, som "Norges mest miljøvennlige barnehage" på Twitter. Faksmille: Twitter/Omsorgsbygg.
SUPERPROSJEKT: Difi-ansatt Odd Olaf Schei trakk i 2017 frem prosjektet som Flemming Idsøe var prosjektleder for, som "Norges mest miljøvennlige barnehage" på Twitter. Faksmille: Twitter/Omsorgsbygg. Vis mer

Fulgte ikke styreleders instruks

Dagbladet omtalte søndag at Omsorgsbygg brøt habilitetsreglene da direktør Per Morten Johansens datter ble ansatt i et to års engasjement for å følge opp et EU-prosjekt. Årsaken var at det var underordnede ansatte av direktøren som hadde gjennomført ansettelsen.

Det kom da fram at daværende styreleder Stig L. Bech i Omsorgsbygg i etterkant av ansettelsen ga klar beskjed om hvordan han forventet at tilsvarende situasjoner der direktøren er inhabil skulle håndteres.

Den 14. november skrev styrelederen derfor en e-post til HR-direktør og juridisk direktør i Omsorgsbygg, der han understreket at han må kontaktes i alle framtidige situasjoner der direktøren er inhabil.

Men den 4. desember 2012 inngår HR-direktør Tone Hølmebakk nok en gang en ny kontrakt med direktørens svigersønn. Heller ikke nå sørger hun for at styrelederen blir involvert.

Ettersom alle under direktøren er inhabile når direktøren er inhabil, brøt dermed Hølmebakk habilitetsreglene. Dette beklager hun nå, og forklarer det slik:

- Jeg var da ikke klar over samboerskapet, men i ettertid ser jeg at de hadde samme adresse, og at jeg i lys av dette burde forstått at jeg ikke var habil til å ansette han uten å involvere styreleder.

PROFILERT: Under en dialogkonferanse om utslippsfrie byggeplasser i 2016, som Lene Lad Johansen arrangerte (i bakgrunnen på bildet), var også faren, direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg, til stede. Han åpnet dagen, hvorpå byrådsleder Raymond Johansen fortalte om byregjeringens ambisjoner. Også Bellona-leder Frederic Hauge og Lene Hodge var tilstede.
PROFILERT: Under en dialogkonferanse om utslippsfrie byggeplasser i 2016, som Lene Lad Johansen arrangerte (i bakgrunnen på bildet), var også faren, direktør Per Morten Johansen i Omsorgsbygg, til stede. Han åpnet dagen, hvorpå byrådsleder Raymond Johansen fortalte om byregjeringens ambisjoner. Også Bellona-leder Frederic Hauge og Lene Hodge var tilstede. Vis mer

HR-direktøren «beklager sterkt»

Daværende styreleder Stig L. Bech bekrefter overfor Dagbladet at han ikke visste noen ting om de to første ansettelsene av Flemming Idsøe, før Dagbladet gjorde han oppmerksom på det.

- Nei, ansettelsene av Idsøe kan jeg ikke huske å ha blitt kontaktet om. Det gjelder alle arbeidskontraktene du nevner, sier Bech.

- Jeg kan heller ikke erindre å ha hatt kunnskap om at Idsøe er direktørens svigersønn, sier Bech videre. Han utelukker ikke at ansettelsene kan representere et brudd på habilitetsreglene:

- Hvis dette er en relasjon der direktøren er inhabil, så kan det se ut som om foretaket ikke har fulgt korrekt fremgangsmåte vedrørende avledet habilitet, sier Bech.

Den 1. februar 2013 ble det lyst ut en midlertidig stilling i Omsorgsbygg som «teknisk koordinator».

I utlysningsteksten kan man lese: «BREEAM - kompetanse er ønskelig».

1. mars ble Flemming Idsøe ansatt i engasjementet, og kontrakten ble også denne gangen signert av HR-direktør Tone Hølmebakk.

Konfrontert med hvorfor hun ikke etterlevde beskjeden om å kontakte styreleder i tilfeller der administrerende direktør var inhabil, svarer HR-direktør Tone Hølmebakk:

SNORKLIPPER: Flemming Idsøe (markert i bildet) var prosjektleder for det som ifølge Omsorgsbygg selv er «Norges mest miljøvennlige barnehage», Lia Barnehage. Byrådslederen er broren til hans svigerfar. Byrådslederens kontor opplyser at det er de og ikke Raymond Johansen selv som har valgt å bruke bildet fra da han åpnet prosjektet, som sitt offisielle profilbilde på Twitter.
SNORKLIPPER: Flemming Idsøe (markert i bildet) var prosjektleder for det som ifølge Omsorgsbygg selv er «Norges mest miljøvennlige barnehage», Lia Barnehage. Byrådslederen er broren til hans svigerfar. Byrådslederens kontor opplyser at det er de og ikke Raymond Johansen selv som har valgt å bruke bildet fra da han åpnet prosjektet, som sitt offisielle profilbilde på Twitter. Vis mer

- Dette ble i all hovedsak etterlevd, bortsett fra ved to tilfeller hvor jeg signerte kontrakter med Flemming Idsøe, uten at styreleder ble involvert. Dette var to feilvurderinger fra min side, noe jeg sterkt beklager.

I 2015 ble det utlyst en fast stilling som «teknisk koordinator». Styreleder Øivind Christoffersen bekrefter overfor Dagbladet at han som styreleder var involvert i ansettelsesprosessen.

- Min beslutning om å ansette Flemming Idsøe baserte seg på innstillingen fra administrasjonen, som jeg leste grundig, sier Christoffersen. Også i denne ansettelsen ble Breeam-kompetanse trukket frem som ønsket kompetanse.

BELLONA-KONTAKT: I kontrakten som Omsorgsbygg-direktør Per Morten Johansen har signert med Bellona, er datteren Lene Lad Johansen oppført som kontaktperson. Til høyre for dem, Lene Hodge og Fredric Hauge fra Bellona. Foto: Omsorgsbyggs årsmelding.
BELLONA-KONTAKT: I kontrakten som Omsorgsbygg-direktør Per Morten Johansen har signert med Bellona, er datteren Lene Lad Johansen oppført som kontaktperson. Til høyre for dem, Lene Hodge og Fredric Hauge fra Bellona. Foto: Omsorgsbyggs årsmelding. Vis mer