Kong Harald bekymret over volden

Oslo (NTB): De økende voldsproblemene i samfunnet - spesielt blant barn og unge - var hovedtema i kong Haralds nyttårstale. Kongen understreket at selv om blind og umotivert vold i hovedsak er et storbyfenomén, er det likevel et problem som angår oss alle.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det skjer noe med det samfunn vi lever i, noe som rokker ved vår grunnfestede oppfatning av at vi lever i en beskyttet og trygg tilværelse. På den måten berører og opprører det oss alle.

Dette alvorlige samfunnsproblemet ligger meg sterkt på hjertet. Jeg innser at det er et dystert tema i innledningen av årets nyttårstale, men kjensgjerningene er så dystre, - og sorgen og fortvilelsen som følger i ugjerningenes fotspor, griper dypt.

Noe av det mest forstemmende i denne sammenheng er at barn øver vold mot andre barn. Overfor dette nye og nedbrytende fellesproblem må vi reagere, og det er viktig å gripe fatt i det straks.

Innvandrerungdom

Kongen viste til statistikkene fra rettsvesenet hvor det fremgår at en stor del av volden utøves av ungdom med fremmed kulturbakgrunn.

- Vi må ha lov til å slå fast at integreringsprosessen foreløpig ikke har vært vellykket på alle felt. Innslaget av fremmedkultur bærer utvilsomt mye positivt i seg, men vi har ikke klart å løse alle utfordringer som oppstår når 2. generasjon av våre nye landsmenn vokser opp. De får problemer som foreldrene ikke fikk.

Kong Harald pekte på at kollisjon mellom forskjellige kulturer lett kan føre til en identitetskrise som de unge ikke klarer å takle. De har problemer på skolen, og får behov for å hevde seg på andre måter.

- Ofte er det angst og usikkerhet som fører til aggresjon og kriminelle handlinger. Vi ser problemene, men det er vanskelig å akseptere reaksjonsmønstre og gjerninger.

Kommunene

Kongen understreket at virksomheten i landets kommuner er av stor betydning, samtidig som han uttrykte bekymring over at det er blitt vanskeligere å rekruttere folk til kommunale tillitsverv.

- Mange lokalpolitikere ønsker ikke å fortsette i sine verv. Dette er betenkelig, og vi bør stoppe opp og spørre etter årsaken. Samtidig må det være tillatt å etterlyse den gamle, gode «dugnadsånden».

Samfunnet ser ut til å lide under den enkeltes motvilje mot å påta seg ansvar. Dette er noe å ta i betraktning før kommunevalget til høsten.

Kong Harald kom ikke inn på kritikken som er blitt rettet mot kongehuset i kjølvannet av oppussingen på Slottet. Men indirekte minnet han om at kongen og den kongelige familie har en sterk posisjon i folket.

- For egen del har jeg denne gang opplevd å få spesielt mange julekort. De har varmet.

Hurtige endringer

Kongen fremholdt at mange mennesker opplever omstillinger de selv ikke ønsker, og han advarte mot de negative virkningene av altfor hurtige endringer.

- Forandringer, eller det de fleste kaller «fremgang», er i ferd med å endre tilværelsen for mange på en måte som de selv kanskje ikke applauderer. Sterkt press utøves utenfra. Arbeidsplasser forandrer seg, og vi ser at hederskronede yrker forsvinner.

- Hvor langt går menneskets tåleevne på slike områder? Vi har alle et visst behov for ro og stabilitet. Vi blir pådyttet mangt vi egentlig ikke vil ha, og heller ikke ønsker å ta stilling til. Jeg spør meg om denne endringstakten er for raskt økende og om den er i ferd med å bryte ned noe i oss.

Håndsrekning til Russland

Kong Harald roste den gode naboånd folk i Nord-Norge har vist ved å starte innsamlingsaksjoner til hjelp for befolkningen på Kola-halvøya.

- Vi må lære oss å leve sammen og stå side ved side med dem vi har i vår umiddelbare nærhet. Det gjelder så vel de helt lokale naboforhold som over landegrensene. Under vårt besøk i Russland i vår fikk dronningen og jeg et lite innsyn i de problematiske forhold menneskene på Kola-halvøya lever under. Det er særlig kritisk nå når vinteren har satt inn, sa han.

Selv om mange nordmenn det siste året har fått merke renteøkning og innstramming på kroppen, mente kongen at vi bør vokte oss for å svartmale situasjonen og snakke om kriser.

- I stedet for å kaste oss på klagebølgen kunne vi kanskje vise litt mer «hverdagstakknemlighet», glede oss over det vi har, - og ikke savne det vi ikke har.

Bildetekst: - Barn som begår vold mot andre barn er et nedbrytende problem som det er viktig å gripe tak i straks, sa kong Harald i sin nyttårstale. (Foto: Terje Bendiksby, Scanpix) (bredde)