Kong Harald mottar hemmelige pengegaver

I dag åpner kong Harald oljemessa Offshore Northern Seas i Stavanger. Det har han gjort fem ganger de siste ti åra. Hver gang har han mottatt 250000 kroner til kongehusets veldedige fond - totalt 1,25 millioner kroner. Dette er fond offentligheten ikke har innsyn i.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Når kongen åpner oljemessa Offshore Northern Seas (ONS) i Stavanger i dag, er det nærmest en rutine. Knapt noe arrangement i Norge har hatt kongelig deltakelse på samme måte som messa som regnes som norsk oljeindustris utstillingsvindu.

Samtidig nyter også kongehuset godt av dette samspillet.

Mens kongen høytidelig har holdt åpningstaler og klippet snorer har nemlig oljepengene tikket inn på Kronprinsesse Märthas minnefond. Et veldedig fond som hedrer minne over kongens mor.

Store beløp

Ordningen har kommet i stand med kongen og hoffsjefens kjennskap. Pengene fra ONS har blitt overført til Kronprinsesse Märthas fond. Dagbladet får bekreftet at messa har overført 250000 kroner til fondet hvert år kongen har deltatt siden midten av 90-tallet. Totalt skal oljemessa i denne perioden overført 1250000 kroner.

Kongen har selv ifølge statuttene en sentral funksjon i fondet som ble opprettet til minne om kronprinsesse Märthas medmenneskelige omtanke.

På grunn av kongens sentrale rolle har fondet vært unntatt offentligheten, og ingen har hatt innsyn i hvem som har bidratt med gaver. Kongen oppnevner fondets styre - der blant annet prinsesse Astrid og hoffsjef Lars Petter Forberg sitter.

Orienterer kongen

Administrerende direktør Kjell Ursin-Smith i ONS bekrefter at det har vært praksis at messa har gitt deler av overskuddet sitt til Kronprinsesse Märthas fond.

- Vi har ved fem anledninger overført 250000 kroner til Kronprinsesse Märthas fond, sier Ursin-Smith.

- Hvordan kom denne avtalen i stand?

- Vi fant ut at vi ville bruke deler av vårt overskudd på noe som var sosialt og humanitært nyttig. Siden kongefamilien har vært så veldig flinke til å følge opp dette arrangementet hos oss, så syntes vi at dette var en måte hvor vi kunne bidra overfor dem, sier Ursin-Smith.

- Har kongen vært kjent med disse overføringene?

- Kongen vet jo selvsagt godt om vårt engasjement i fondet. Dette er jo noe vi har vært stolte av å kunne være med å bidra til.

Professor i statsvitenskap, Trond Nordby, mener det er svært uheldig at kongen har mottatt et så stort beløp fra en næringslivsmesse som bruker kongen i profilering.

- Dette blir en form for ytelse og gjenytelse. Dersom denne oljemessa ønsket å gi penger til en veldedig organisasjon, trenger da ikke det å gå gjennom kongehuset, sier Nordby.

Han mener kongehuset tjener på å motta gaver til sine humanitære fond, ettersom disse fondene ifølge statsviteren brukes til å opprettholde monarkiet ideologisk.

- Utad framstår det som om kongehuset gir disse pengene. Det er jo ikke riktig, de er jo bare en formidler. Ønsker man å gi penger til Kirkens Nødhjelp, så er det mest ryddig å gi penger direkte til organisasjonen, sier Nordby.

Grenseland

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitet i Bergen mener i utgangspunktet at det er greit at oljemessa gir penger til veldedige formål gjennom kongelige fond.

- Norsk oljeindustri har tradisjon for å gi penger til samfunnsgagnlige formål. Kongehuset må imidlertid selvsagt være forsiktig med å ta imot private gaver fra næringslivsaktører, og selv om det dreier seg om veldedighet, er det grunn til å være særlig varsom når pengene gis til et fond som er knyttet til et av medlemmene av kongehuset. Det må være helt klart at kongehusets medvirkning ikke har karakter av noen form for motytelse for bidraget, sier Jan Fridthjof Bernt.

Finansierer fondet

Kronprinsesse Märthas fond ble opprettet 1. april 1929. Med bakgrunn i kongens offisielle rolle i stiftelsen, er regnskapene unntatt offentligheten.

Dette stilte daværende fylkesmann Kåre Willoch spørsmål ved i 1994.

Siden den gang har kongehuset oversendt årsberetning til fylkesmannen for såkalt «kunnskap og retur», men saksmappen hos fylkesmannen er fortsatt stemplet unntatt offentlighet.

Kongehuset har imidlertid ønsket å gi offentligheten mer innsyn i sine regnskap og virksomhet.

Dagbladet har derfor med Slottets samtykke fått tilgang til stiftelsens regnskapstall i tidsrommet 1993- 1997 og 2000-- 2001. I denne perioden var overføringene fra Offshore Northern Seas de eneste gavene av betydning.

Fondet mottok i denne perioden rundt 1070000 kroner - 1000000 av disse skal ha kommet fra ONS.

1996: Kong Harald tok en tur til den saudi-arabiske standen i forbindelse med åpningen av oljemessa.
KONGELIG GLANS: Her er kong Harald sammen med administrerende direktør Kjell Ursin-Smith i Offshore Northern Seas i 2000. - Vi har ved fem anledninger overført 250000 kroner til Kronprinsesse Märthas fond, sier Ursin-Smith.