Kongelige titler

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Den glade meldingen fra Slottet om lykkelige omstendigheter i familien Behn var ikke gammel før noen begynte å spekulere over hva slags tittel det lille barnet bør ha. Ifølge Grunnlovens nye bestemmelser har nemlig moren, prinsesse Märtha Louise, arverett til tronen, og etter gammel, god norsk arverettstenkning vil da barnet ha rett til tronen om linjen som starter med kronprins Haakon, skulle dø ut.
  • Dette kan ikke være annet enn teoretiske spekulasjoner. Vi lever i ei tid da styreformen stadig er til debatt, og det stilles naturlige spørsmål ved hensiktsmessigheten ved den monarkiske statsformen. Giftermål utenfor de kongeliges rekker reiser spørsmål om hvor grensen går mellom de middelalderske forestillingene om kongelig blod og de moderne og rasjonelle forestillingene om likhet og demokrati. Det sies rett nok at kongehuset virker samlende, men det er all grunn til å spørre om hva denne «samling» egentlig består i i ei tid som nettopp dyrker mangfold og variasjon.
  • Prinsesse Märtha Louise har selv valgt en original vei som kongelig person. Hun er tidvis kongelig og tidvis privat næringsdrivende. Hun har med andre ord begitt seg ut på en avkongeligsering av seg selv. Det er vanskelig å tro at virkningen av dette kan bli en styrking av det vi tror vi venter av et kongehus. I det lange løp blir hun mer og mer lik oss andre. Det som gjør henne såpass ulik oss at hun kunne tenkes å bli regjerende monark, blir mindre og mindre framtredende.
  • Fedrene på Eidsvoll visste hva de gjorde da de innførte mannlig tronfølge: Det gjorde arvefølgen veldig smal, og svekket den kongelige familien: far følger sønn, og om ingen sønn fødes, skulle det være opp til folket og deres tillitsvalgte å bestemme hva som skulle skje. Dette ble forkludret ved at Märtha fikk arverett til tronen. Men om den situasjon inntreffer at det norske folk står overfor den mulighet at en representant for huset Behn kan bli konge, vil vi - om ikke før - selvsagt velge en ny statsform som er mer i samsvar med våre lange demokratiske tradisjoner. En kongelig tittel til Märthas og Ari Behns barn er derfor det rene tøv.