Kongens utvalgte menn

Bare én av ti som har mottatt St. Olavs orden de siste ti årene, har vært kvinner. Kongen verdsetter ambassadører, direktører og professorer høyere enn alle andre. Også Ceausescu har fått ... og noen få kvinner

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

150 år etter at kong Oscar delte ut den første St. Olavs orden for «utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten», er det fortsatt noen yrker og kjønn som er mer fortjenstfulle enn andre. Det viser en gjennomgang Dagbladet har gjort på bakgrunn av opplysninger fra Slottet.

Utdelingen av ordener strekker seg tilbake til føydaltida, da konger og fyrster belønnet lojale undersåtter med utmerkelser og privilegier i stedet for gull og sølv. I dag deler kong Harald ut St. Olavs orden til dem som har gjort en ekstra innsats «utover det som er forventet». Men utdelingen følger den samme vilkårlighet og skjeve sosiale fordeling som før, med noen endringer.

- Hvis St. Olav skal overleve, må utdelingen holde tritt med folks holdninger til hvem som fortjener å bli hedret. Det tror jeg vi skal klare, sier hoffsjef Lars Petter Forberg.

St. Olavs orden

Hvert år deler kongen ut nærmere 200 ordener og medaljer for å belønne utvalgte nordmenn. Høyest henger St. Olavs orden, som kong Oscar I innførte i 1847.

 • «Ordenen tildeles som belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten» står det i statuttene. Den finnes i fem klasser: Storkors, kommandør med stjerne, kommandør, ridder 1. klasse og ridder.
 • Frans Wideberg, billedkunstner
 • Knut Berg, tidligere museumsdirektør
 • Thor Valla, tidligere direktør ved NIH
 • Kjell Bækkelund, pianist
 • Jo Benkow, ekspolitiker
 • William Nygaard, folegger
 • Willi Haugli, tidligere politimester i Oslo
 • Kjell Storvik, tidligere sentralbanksjef
 • Arne Fliflet, sivilombudsmann
 • Einar Kringlen, professor dr.med
 • Eirik Glenne, ambassadør
 • Jon Bing, dr.juris
 • Kaare Norum, universitetsrektor
 • Karl Glad, tidligere NHO-direktør
 • Ulf Aas, tegner
 • Odd Lauritz Fosseidbråten, ambassadør
 • Kåre Tveter. maler
 • Øyvind Nordsletten, ambassadør Egil Myklebust, avtroppende generaldirektør i Norsk Hydro

  Kilde: Carl Erik Grimstad: Bak fasaden, 1994

 • Kong Harald er ordenens stormester.
 • Storkors er det bare seks nålevende nordmenn foruten kongelige som har, deriblant Helge Ingstad og Thor Heyerdahl.
 • Kåre Willoch er en av dem som er kommandør med stjerne. Gerhard Heiberg ble kommandør etter OL-innsatsen i 1994.
 • Ridder 1. klasse er den mest brukte. Ridder deles ikke lenger ut.

 • Ordensrådet, som ledes av høyesterettsdommer Nina Frisak, holder tre møter i året hvor de behandler forslagene. Selv om kongen er øverste instans, er det i praksis ordensrådet, hvor hoffsjefen er skattmester, som avgjør.

- St.Olavs orden speiler samfunnsutviklingen. Når det er så få kvinner som dekoreres, skyldes det at det er flere menn som har en lang karriere. Men kvinneandelen vil helt sikkert stige, hevder han.

Skjev fordeling

Forberg innser at noen grupper har lettere for å nå fram enn andre.

- Det skyldes at noen er flinkere til å foreslå kandidater enn andre. Problemet i dag er ikke at de som får St. Olav ikke har fortjent den, men at det er svært mange flere som burde fått den, sier Forberg.

Dagbladets oversikt viser at fra 1991 til i år har 311 norske borgere takket kongen for utmerkelsen.

Det er flest ambassadører, 78 i tallet, som har fått ordenen. Videre på listen finner vi professorer (60), skapende og utøvende kunstnere (42), direktører (40), embetsmenn (23), forskere (14), dommere (13) og personer ved hoffet (13).

Automatisk heder

Tidligere fikk ambassadører utmerkelsen nærmest automatisk. Nå er det bare de som utnevnes til de viktigste norske utenriksstasjonene, som hedres. Det er ikke fordi de nødvendigvis oppfyller kriteriet om å ha gjort noe ekstraordinært, men fordi det i utlandet forventes at diplomater har en orden med seg fra hjemlandet.

Av alle professorene som hvert år belønnes for sin forskningsinnsats, er det de medisinske som dominerer. Hoffsjefen forklarer det med at det er enklere å vurdere innsats innen naturvitenskap.

Blant direktørene er det vanskelig å finne noen fellesnevner, bortsett fra at de er menn. Den siste kunstneren som har latt seg hedre, er Ludvig Eikaas .

Lista over hedrede skuespillere er ikke lang, men viser at de som har spilt på Nationaltheatret, står i en særstilling. Både Lise Fjeldstad og hennes mann Per Sunderland har fått St. Olavs, det samme har Rut Tellefsen , Liv Dommersnes og Sverre Anker Ousdal .

Ingen politikere

Det er ikke mange politikere på lista. Den eneste måten de kan nå opp på, er ved å bli fylkesmenn, som blant andre Kåre Willoch og Odvar Nordli . Kjente personligheter innen kultur, medier eller andre frie yrker er også nesten fraværende. Selv om frivillige organisasjoner huser en rekke ildsjeler som har gjort en «ekstraordinær» innsats for «fedrelandet og menneskeheten», blir de ikke hedret av kongen - med noen få unntak. Karen Christine Friele fikk utmerkelsen i forrige uke. Hennes St. Olavs orden for kampen for homofiles rettigheter er et særsyn på den lange lista over ambassadører og direktører.

Hoffsjef Forberg antyder at det er et signal om en ny praksis.

Snobberi?

Kansellisjef Per A. Larsen, som i femten år har hatt ansvaret for å feste nåla på de heldige utvalgte, mener ordensvesenet er mer godtatt i dag.

- Det er en klar tendens til at folk bruker den spesielle St. Olavs-buttonen i jakkeslaget i langt større grad enn før. Folk gir i dag oftere uttrykk for at de er stolte over å ha blitt dekorert, sier han.

Hoffsjef Forberg avviser at snobberi er en viktig del av ordensvesenet.

- Jeg tror ikke snobberi er det riktige ordet, sier han.

Men det var nettopp det påståtte snobberiet som var et av argumentene da ordensvesenet var på nippet til å bli avskaffet for 80 år siden. Fra 1892 til 1920 ble det fremmet sju grunnlovsforslag for å legge tradisjonen død. Siden har det vært stille. Arbeiderpartifolk har tatt imot æresbevisninger på linje med skipsredere og direktører.

De har fått ordenen:

RIDDER: Willian Nygaard
RIDDER: Willi Haugli