Kongeparet ville holde planene hemmelig

Taushet og hemmelighold. Dette har vært kongeparets mediestrategi i forhold til ombyggingen av Slottet, viser frigitte referater fra særmøtet hvor kongen og dronningen har sittet øverst ved bordet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det var en vennligsinnet artikkel i Aftenposten som ga støtet til et omfattende hemmelighold.

I går besluttet Arbeids- og administrasjonsdepartementet å frigi møtereferatene fra det såkalte særmøtet, som har vært øverste organ i slottsombyggingsprosessen.

Referatene viser at kongen og som oftest dronningen har møtt på hvert eneste særmøte. Men referatene fra møtene har til nå vært holdt tilbake for pressen «av hensyn til rikets sikkerhet» og «intern saksbehandling». Dagbladet påklaget hemmeligholdet.

Allerede så tidlig som i november 1994 stiller departementet spørsmålstegn ved at alle dokumenter hemmeligholdes. I påfølgende særmøte blir det fastslått at «konsulenter, byggleder og entreprenører skal ha taushetsplikt ». (Ikke vår utheving. red. anm.) Partene får beskjed om å låse ned, eventuelt makulere dokumenter og aldri uttale seg til pressen.

For å imøtekomme departementet, blir det i dette særmøtet vedtatt at dokumenter og rapporter ikke skal merkes «unntatt offentlighet». Statsbygg lover imidlertid å ta hensyn til de spesielle forholdene ved Slottet, når pressen ber om innsyn. I desember året etter er alle dokumenter igjen merket «unntatt offentlighet», uten noen forklaring.

Satt på plass

Etter en gjennomgang av de 62 særmøtereferatene, viser det seg at det var en artikkel i Aftenposten i 1993 som ga støtet til det omfattende hemmeligholdet .

Avisa meldte at Statsbygg hadde valgt arkitekt Ole Wiig til å planlegge ombyggingen. Langt nede i artikkelen fortalte reporteren at kongeparets leilighet ville bli 800 til 1000 kvadratmeter stor, og at spørsmålene var mange i forbindelse med ombyggingen.

Disse spørsmålstegnene ble for sterke for kongeparet. I særmøte den 9. november ble det oppnådd «enighet» om at artikkelen var uheldig, og det ble appellert om tilbakeholdenhet overfor media. Statsbyggs representant Per Eikeland ble satt på plass og måtte forsikre at Statsbygg ikke var kilde.

Positivt

Etter denne episoden har kongeparets mediestrategi, nesten uten unntak, vært taushet. Unntakene var redaktørkollegiet i norsk presse og NRK. «Pressen er gitt en enkel orientering gjennom redaktørmøte som Hoffsjefen hold nylig,» heter det i særmøte september 1995. Statsbygg får også beskjed om å «begrense omtalen av prosjektet til egen informasjonsavis».

I 1994 fikk Henry Notaker og Roald Øyen lage et tv-program om ombyggingen. Av referatene fra særmøtene går det fram at Slottet brukte lang tid på å planlegge og forberede tv-opptakene.

Teamet fikk lov å være med under oppussing og se ferdig resultat. NRK fikk også innpass i det aller helligste: Særmøtet. Men det ble et særmøte spesielt tilrettelagt for NRK.

Etterpå konstateres det at «NRK-programmet ga et positivt inntrykk». I det påfølgende særmøtet blir det klart at planene for slottsombyggingen utvides dramatisk. Tidligere direktør i Statsbygg, Kjell Brevik, har oppgaven med å få en politisk avklaring som innebærer utvidete økonomiske rammer. Han blir pålagt å ordne dette «så snart som mulig».

Åpnet dørene

Artikkelen i Aftenposten framstår i dag som særdeles vennligsinnet i forhold til sommerens mediestorm. Referater fra både særmøtet og samordningsmøtet, hvor departementet også møter, viser at medieoppmerksomheten den siste tida har vært en belastning for kongeparet.

Igjen er det Statsbygg som får skylda for lekkasjer. Og Statsbygg har igjen måttet avvise at de lekker.

Seint i år ble man i samordningsmøtet enige om at Arbeids- og administrasjonsdepartementet skal ta seg av henvendelsene fra pressen. Og departementet valgte å legge seg på en åpenhetslinje, som Slottet nå har valgt å følge opp.
I sommer åpnet Slottet dørene for pressen. Slottet har heller ikke motsatt seg at referatene fra særmøtene nå ble frigitt.