Kongetabbe av statssekretær Kongshaug

Leif Helge Kongshaugs jobb i Landbruksdepartementet henger i en tynn tråd. Det er liten tvil om at statssekretæren byttes ut etter sin skandaløse befatning med den omstridte bopliktsaken i Lillesand. Sponheim må regne med stortingsrefs.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Landbruksdepartementets vedtak 1. mars i år om å gi Venstre-mannen Henrik P. Thommessen dispensasjon fra boplikt på sitt sommersted på Ågerøya i Lillesand kommune, har utviklet seg til et mareritt for Venstre-leder og landbruksminister Lars Sponheim. Årsaken er at statssekretær Leif Helge Kongshaug ikke bare spilte en aktiv rolle i saksbehandlingen, han ventet også med å fortelle statsråden om sin befatning med saken da Dagbladet slo opp bopliktsaken 5. mars i år.

  • Leif Helge Kongshaug hadde et møte med Henrik P. Thommessen om saken i november.
  • En eller flere ganger etter dette møtet hadde Kongshaug kontakt med embetsverket.
  • Før departementets formelle avgjørelse 1. mars hadde Kongshaug saken på sitt bord. Dette gjør at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som nå gransker saken, vil ha grunnlag for å spørre om det lå politiske vennetjenester bak den upopulære omgjøringen.

Tillit inntil videre

I Landbruksdepartementet hersker en ytterst anstrengt atmosfære, og Kongshaug sjøl får ikke uttale seg til mediene.

- Det er jeg som er ansvarlig statsråd, følgelig svarer jeg på dine spørsmål, var statsråd Sponheims knappe svar.

- Vil du sørge for å sparke statssekretæren?

- En statssekretær skal ha statsrådens tillit. Så lenge han sitter, har han min tillit.

- Har han tillit i morgen?

- Ja.

- I neste uke?

- Slikt kan en ikke svare på, men dette dreier seg ikke om statssekretæren. Statsråden har ansvar for alt som skjer i et departement. Også i denne saken, sier Sponheim.

Sponheims problem

Tilliten bør være tynnslitt etter at Sponheim, i mangel av informasjon, uttalte ting han i ettertid nok ønsker usagt.

Blant annet sa Sponheim til Dagbladet den 5. mars at «salg av en eiendom på fem dekar er ikke av den typen saker som behandles av den politiske ledelsen i departementet. Dette er en juristsak.»

Under normale omstendigheter ville statssekretæren straks ha bedt om et møte med statsråden for å informere, slik at statsråden skulle ha et grunnlag for å gi 100 prosent korrekte uttalelser.

Selv om det nå synes åpenbart at Kongshaug har rotet det kraftig til, er det Lars Sponheim som har ansvaret.

Stortinget er opptatt av at statsråder gir korrekt informasjon om departementers saksbehandling og vedtak.

Derfor mener både Stortinget og statsminister Kjell Magne Bondevik at det er kritikkverdig av Sponheim at han i Stortingets spørretime 20. mars unnlot å informere om sin statssekretærs medvirkning. Sponheim unnlot også å informere kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Først da Bergens Tidende avslørte at statssekretæren hadde fulgt bopliktsaken helt til mål, måtte departementet vedgå at statssekretæren hadde hatt møte med Thommessen.

Alle fortielsene tvang også embetsverket til å måtte ty til halvsannheter. I et intervju med Dagbladet ble ekspedisjonssjef Kåre Selvik spurt om når politisk ledelse ble informert om bopliktsaken:

- Den politiske ledelsen kom naturligvis på banen da dette ble en sak som vakte så stor oppsikt, svarte han.

- Ikke før?

- Det vil jeg ikke svare på, fordi det er et prinsipp. Hvordan sakene behandles internt er uansett statsrådens ansvar.

- Er det riktig at Sponheim ikke var kjent med Ågerøya-saken før den ble kjent i mediene forrige mandag?

- Det tør jeg ikke si.

SKAPER BRÅK: Leif Helge Kongshaug