VIL UTREDE: Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet varsler i en høringsuttalelse at de ønsker å undersøke om flypassasjeravgiften kan være skadelig for konkurransen. Foto: Konkurransetilsynet
VIL UTREDE: Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet varsler i en høringsuttalelse at de ønsker å undersøke om flypassasjeravgiften kan være skadelig for konkurransen. Foto: KonkurransetilsynetVis mer

Konkurransetilsynet mener flyseteavgift må utsettes

Må utredes nærmere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Konkurransetilsynet mener flypassasjeravgiften kan gi ulike konkurransevilkår og derfor må utredes nærmere.

- Konkurransetilsynet mener den foreslåtte avgiften kan være skadelig for konkurransen i det norske luftfartsmarkedet. Disse virkningene bør utredes nærmere før avgiften eventuelt innføres, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i en pressemelding.

De har nå overbrakt dette synspunktet i en høringsuttalelse til Skattedirektoratet.

Flypassasjeravgift er en særavgift på flyreiser som er vedtatt av Stortinget og planlagt innført fra 1. april 2016. Avgiften skal ilegges alle avganger fra norske lufthavner med en sats på 80 kroner per passasjer.

Ryanair har annonsert at de nå sier opp avtalen med flyplassen på Rygge i Østfold.

Rygge står dermed i fare for å bli nedlagt. Bakgrunnen for at Ryanair trekker seg ut fra flyplassen er at regjeringen før jul, etter tungt påtrykk fra Venstre,  varslet at de vil innføre en flyeseteavgift på 80 kroner.

- Savner vurdering Særlig gjelder de mulige ulike konkurransevilkårene ved flybytte, ifølge tilsynet.

«Passasjerer som på en reise flyr med to selskaper som har en samarbeidsavtale, vil kun betale passasjeravgift én gang. Passasjerer som på samme strekning flyr med to selskaper uten en slik avtale, vil måtte betale avgiften to ganger», skriver Konkurransetilsynet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Konkurransetilsynet savner også en nærmere vurdering av om den nye avgiften vil kunne ramme flyselskapene ulikt, avhengig av om selskapet har sin hovedvirksomhet i lavprissegmentet eller i fullservicesegmentet. Prisøkningen per billett vil, dersom den overføres fullt ut i prisen til passasjerene, prosentvis være størst for lavprisbilletter», står det videre.

- Forutsetter at ikke ødelegger for konkurranse Venstre, som har vært en viktig pådriver for avgiften, viser til at vedtaket ble fattet i Stortinget med stemmer fra Høyre, FrP ,KrF og Venstre.

- Dette er i tråd med prinsippet om at forurenser skal betale for klimautslipp. Modellen som er lagt til grunn ble lagt på bordet av regjeringspartiene under forhandlingene, og Venstre forutsetter at den endelige innretningen selvsagt ikke blir konkurransevridende, sier finanspolitisk talsmann i Venstre Terje Breivik, som henviser videre til Finsansdepartementet.

- Denne saken er ferdig behandlet i Stortinget, og det er Finansdepartementet som har ansvar for høringsrunden, endelig innretning og gjennomføring av avgiften.  Detaljer rundt høringen og gjennomføring av avgiften, må derfor rettes til Finansdepartementet, sier Breivik.

Dagbladet har spurt Finansedepartementet om de ikke hadde vurdert konsekvensene av en avgift i tilstrekkelig grad. Det svarer ikke departementet på, men statssekretær Jørgen Næsje skriver følgende i en epost:

- Avgiften er forhandlet fram som del av et kompromiss mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016. Utkast til forskrift om avgiften ble sendt på åpen høring 21. desember 2015 med to måneders høringsfrist. Med det vil alle interessenter få anledning til å uttale seg om avgiften, også eventuelle konsekvenser for norsk næringsliv og konkurransesituasjonen. Høringsuttalelsene vil bli vurdert grundig før forskriften utformes.

Instagram Følg @dagbladet.no på Instagram