Konkurs for Bergensverft

BERGEN (Dagbladet): Det tradisjonsrike skipsverftet Mjellem & Karlsen i Bergen er konkurs. 450 arbeidsplasser blir berørt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Styret i Mjellem & Karlsen Verft AS i Bergen har i dag begjært virksomheten konkurs.

I en pressemelding begrunner selskapets styre konkursen med verftets økonomiske situasjon og styrets vurdering av fremtidsutsiktene i markedet for nybygging og vedlikehold av skip.

Morselskapet Mjellem & Karlsen AS kommer til å ivareta verftets forpliktelser knyttet til fregattkontraktene med spanske Izar og andre kontrakter med Forsvaret.

Uten likviditet

Mjellem & Karlsen har ikke fått kontrakter for bygging av skip siden desember 2000. Det siste skipet ble levert i vår. Styret har, basert på verftets økonomiske resultater hittil i år og en prognose for driften resten av året, konstatert at mer enn 50 prosent av selskapets egenkapital på sju millioner kroner da vil være tapt. Selskapet har heller ikke likviditet til videre drift.

Nye eiere

Styret understreker at vedtaket om å begjære selskapet konkurs er basert på en faglig vurdering av selskapets økomomiske stilling og fremtidsutssikter. Selskapets stilling er betinget av disposisjoner foretatt før selskapet i juli i år fikk nye eiere.

Selskapets begjæring om å bli slått konkurs innebærer at all virksomhet ved Mjellem & Karlsen Verft AS stanser umiddelbart. Ferdigstillelse av pågående oppdrag vil bli avklart med bostyret.

Liten gjeld

Ved konkursåpning har Mjellem & Karlsen Verft AS en gjeld til kreditorer i størrelseorden 25 mill kr, hvorav ingen har fordringer større enn 1 mill kr. Selskapets aktiva er ikke tilstrekkelige til å dekke disse forpliktelsene.

Administrerende direktør Paal Martens i Mjellem & Karlsen Verft AS er også administrerende direktør i Mjellem & Karlsen AS. Styret i Mjellem & Karlsen AS kommer til å arbeide videre med de forretningsmessige følgende av konkursen i Mjellem & Karlsen Verft AS.D

Det startet en pressekonferanse om konkursen i Bergen klokka 15.30.

leif.stang@dagbladet.no