Konservativ høyesterett

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Torsdag var en trist dag for amerikansk liberalisme. Da avsluttet Senatets justiskomité utspørringene av dommer John G. Roberts jr. som president George W. Bush har nominert til ny høyesterettsjustitiarius etter William H. Rehnquist. Et klart flertall stemte for at Roberts skal godkjennes av Senatet. Tre demokratiske senatorer sluttet seg til det republikanske flertallet i komiteen.

Dommer Roberts er en 50 år gammel, meget konservativ jurist. Justitiarius Rehnquist var også svært konservativ, så i det perspektivet representerer ikke godkjenningen av Roberts noen endring av høyesteretts politiske og ideologiske sammensetning. Men fordi presidenten nå også skal nominere en ny dommer etter Sandra Day O\'Connor, åpner mulighetene seg for at den konservative fløyen overtar flertallet i retten i en rekke saker som berører rettighetsspørsmål.

Slik kan president George W. Bush påvirke amerikansk politikk lenge etter at hans presidentperiode er over. I det amerikanske systemet spiller høyesterett en langt mer politisk betydningsfull rolle enn vi er vant til i det europeiske. Gjennom sine domsavsigelser i konkrete saker skaper retten politikk som blir retningsgivende for alle andre domstoler i tilsvarende saker. Retten til abort er f.eks. utledet av grunnlovens bestemmelser om privatlivets fred, og er likeverdig med en lov gitt av lovgiverne i Kongressen. Et mulig nytt konservativt flertall kan endre bestemmelsen fordi nyere domsavsigelser går foran eldre. Sandra Day O\'Connor har i slike spørsmål votert med den liberale fløyen i retten. Under høringene har dommer Roberts etterlatt inntrykk av at han er rede til å forkaste den gamle abortkjennelsen.

Dommerne i amerikansk høyesterett kan sitte til de dør uansett alder. Dommer Roberts kan derfor bli sittende som justitiarius en hel generasjon. Med en like ung erstatter for Sandra Day O\'Connor, kan derfor de konservative beholde flertall i retten i overskuelig framtid. President Bush er under sterkt press for å nominere en ny konservativ dommer. Det er all grunn til å tro han vil etterkomme det kravet. Da vil det bli et langt mer blodig slag i Senatet enn striden om dommer John G. Roberts jr.