Konstruktivt tariffkrav

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Denne uka ble det klart at LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, vil gjøre pensjon til et av hovedkravene ved årets lønnsoppgjør. Kravet besto i en reallønnsutvikling for forbundets medlemmer og en tjenestepensjonsordning på 3 prosent som kommer på toppen av folketrygden. Det første kravet, reallønnsutvikling, er for de fleste oppnådd allerede. Virkningene av fjorårets lokale tillegg gir et såkalt overheng som er høyere enn prisstigningen i år. Ergo vil de aller fleste få økt kjøpekraft i år uten et nominelt lønnstillegg sentralt.

Kravet om tjenestepensjon er imidlertid det sentrale i denne sammenhengen. Fortsatt er det om lag 900000 arbeidstakere i privat sektor som ikke har en tjenestepensjonsordning. Det betyr at de må nøye seg med ytelsene fra folketrygden, som bare utgjør om lag halvparten av sluttlønna. Overgangen til en så lav pensjon blir tung for dem som ikke har noe ekstra.

Mange bedrifter har vegret seg mot å inngå avtaler om tjenestepensjonsordninger med sine ansatte fordi de vanligste, ytelsesbaserte ordninger, har vært for dyre. Fellesforbundet ber om en såkalt innskuddsbasert pensjonsordning. Den kan være like god som de ytelsesbaserte ordningene, men behøver ikke være det. Får man ikke gjennomslag for 3 prosent, kan man kanskje få en ordning som finansieres ved 2 prosent av lønna. Her burde det med andre ord være muligheter for forhandlinger.

Men NHO nekter plent. Det gjorde også organisasjonens representant i pensjonskommisjonen, da flertallet ønsket lovfestet obligatorisk tjenestepensjon. NHOs holdning er smålig, men logisk. Organisasjonen vil ikke påføre sine medlemsbedrifter unødige kostnader og vil derfor at slike ordninger skal være resultat av lokale forhandlinger. Når så mange står uten, er det et bevis på at dette ikke er nok. Her tilbyr i praksis Fellesforbundet å være svært moderate i sine lønnskrav dersom de 30 prosent av forbundets medlemmer som ikke har tjenestepensjon, får det. NHO bør gripe hansken og la Fellesforbundets motpart, TBL, gå i forhandlinger. Alternativet kan bli en styrkeprøve som kan koste bedriftene langt mer. Dessuten vil det rette opp NHOs image som samfunnsaktør.