Kontantstøtte gir deg mindre skatt

Ikke nok med at kontantstøtten er en skattefri gave fra regjeringen. Småbarnsforeldre får også skattefradrag hvis støtten brukes til å betale for tilsyn av barna.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

At foreldre til ett- og toåringer er budsjettforslagets store og omtrent eneste vinnere, er allerede kjent. Nå viser det seg at småbarnsforeldre kan «tjene» enda mer på kontantstøtten enn først antatt.

Skattefradrag

- Hvis kontantstøtten brukes til barnetilsyn utført av andre enn foresatte, kan en fortsatt trekke fra disse utgiftene i selvangivelsen, bekrefter avdelingsdirektør Gerd Vollset i Barne- og familiedepartementet.

Det at du mottar kontantstøtte hindrer deg nemlig ikke i å samtidig benytte deg av foreldrefradraget.
Dette betyr at dersom en bruker kontantstøtten til å betale dagmamma eller praktikant, er det samtidig fullt lovlig å oppgi utgiftene til barnepass i selvangivelsen.
Dermed får en altså fradrag for den skattefrie pengegaven!

Forutsetningen er selvsagt at en kan dokumentere disse utgiftene til likningsmyndighetene - altså at arbeidsforholdet er hvitt.

Både og

Regjeringen foreslår i sitt budsjett at foreldrefradraget på selvangivelsen økes fra 20000 kroner til 25000 kroner for ett barn. For to eller flere barn økes støtten fra 23900 til 30000 kroner. Dersom en familie bruker 25000 kroner av kontantstøttepotten på eksternt barnepass, gir staten 29 prosent av dette tilbake i skattelette. Det vil si 7250 kroner.

Regnestykket

I praksis betyr dette at staten belønner foreldrene til ett- og toåringer med:

  • Kontantstøtte: 36000 kroner
  • Skattefordel for foreldrefradraget: 7250 kroner
  • Total fordel: 43250 kroner

(I dette regnestykket er ikke fradraget av småbarnstillegget tatt med.)

- Noen vil kanskje si at det er urettferdig å kunne trekke barnetilsyn fra på skatten når en samtidig mottar kontantstøtte, sier Vollset. Hun understreker at Barne- og familiedepartementet har vært fullt klar over forholdet mellom kontantstøtten og foreldrefradraget.

- Dette er delvis en ytelse en får i stedet for inntekt. At en samtidig kan få foreldrefradrag, tror jeg ikke vil by på store problemer, sier Vollset.

Avslørende

SV-leder Kristin Halvorsen har denne kommentaren:
- Jeg synes dette avslører hva kontantstøtten egentlig er, slik en åtteåring formulerte det i en reportasje i Dagbladet nylig: Kontantstøtte er betaling for å holde barna unna barnehagene.

Men Kristin Halvorsen understreker at hun ikke vil moralisere over de småbarnsforeldre som ønsker å benytte kontantstøttetilbudet.

- Det jeg er opptatt av er at dette er en storstilt privatisering av pass av barn, fordi ordningen så sterkt belønner alle andre former for barnepass enn barnehage, sier Kristin Halvorsen.