Kontantstøtten blir vedtatt

Kontantstøtten er sikret flertall på Stortinget, og regjeringspartienes forhandlere kan puste lettet ut. Høyre sa i dag ja til avtalen som blant annet medfører 5.000 kroner i økt skattefradrag for småbarnsforeldre.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det ligger dessuten an til at kontantstøtte for toåringer blir innført fra neste år, selv om forhandlingsresultatet ikke inneholder forpliktende budsjettvedtak. Det er foreløpig bare satt av penger til kontantstøtte for ettåringer fra 1. august i år. Barn som fyller to år i løpet av høsten, omfattes også av ordningen.

- Vi forutsetter at toåringene blir med fra 1999, sier Kristelig Folkepartis parlamentariske leder Einar Steensnæs. Utsettelse har ikke vært tema i forhandlingene.

Skjebnefellesskap

De fem partiene som går inn for kontantstøtte, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, har bundet seg sammen i et skjebnefellesskap. I avtalen forplikter de seg til å stemme imot forslag om å oppheve kontantstøtten i denne stortingsperioden.

På den måten sikrer de seg mot at en Arbeiderparti-regjering avvikler kontantstøtten, slik sosialdemokratene i Sverige gjorde etter et halvt år.

Fornøyde

Alle de fem parlamentariske lederne sier seg fornøyde med kontantstøtte-avtalen, men de legger vekt på forskjellige sider ved den:

Carl I. Hagen (Frp) understreker at avtalen likestiller en-inntektsfamilier og to-inntektsfamilier når det gjelder offentlig støtte. Jan Petersen (H) sier at kontantstøtten representerer en kursendring i forhold til Arbeiderpartiets politikk, og at den gir familiene økt valgfrihet. Einar Steensnæs (KrF) legger vekt på at et stort flertall av barnefamiliene ønsker ordningen, mens Johan J. Jakobsen (Sp) er fornøyd med at avtalen etter hans mening sikrer barnehagedekningen. Venstres parlamentariske leder Gunnar Kvassheim mener det er viktig at den vedtatte modellen er mer fleksibel med hensyn til å kombinere barnehage og kontantstøtte.

(NTB)