Kontrakt skal hindre sex-press

Professorer og andre vitenskapelig ansatte ved Universitetet i Oslo blir nå bedt om å skrive under en etikk-kontrakt. Kontrakten skal blant annet forhindre seksuell trakassering av studenter på hovedfags- eller doktorgradsnivå.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi ønsker med dette å beskytte studentene mot eventuelle overtramp fra veilederens side, sier likestillingsrådgiver Lise Christensen ved Universitetet i Oslo. Universitet er det første her i landet med slike retningslinjer.

I en undersøkelse utført ved Det historisk-filosofiske fakultet i 1994 ble det kjent at 11 prosent av de kvinnelige hovedfagsstudentene hadde opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra sine lærere.
- I altfor mange år har universitetet hatt en passiv holdning til denne typen problemer. Nå påtar vi oss et ansvar for forholdet mellom veileder og student, sier Lise Christensen.

Profesjonell avstand

I disse dager får alle veiledere av hovedfags- og doktorgradsstudenter på universitetet et eget hefte med yrkesetiske kjøreregler.

Der står det blant annet:

«Krenkende bemerkninger må vurderes ut fra mottakers oppfatning av disse. Dette kan være ord eller handlinger av erotisk/seksuell art, som fører til at den som utsettes for dette, føler seg krenket, redd, eller ille til mote. Det kan dreie seg om tilsynelatende spøkefulle hint eller gester, kommentarer om kropp eller privatliv, fortrolig/intim eller seksuell berøring eller forslag om krav om seksuelle tjenester, eventuelt knyttet til trussel om straff eller løfte om belønning.»

Og i et annet avsnitt sakser vi følgende:

«Veilederen må sørge for å holde en profesjonell avstand til kandidaten og har et særskilt ansvar for ikke å innlede relasjoner som setter kandidaten i en sårbar situasjon.»

VIKTIG

- Det er ikke alle veiledere som er like begeistret for denne etikk-kontrakten, men for universitetet er det viktig å erkjenne og gjøre noe med problemene som kan oppstå i et veiledningsforhold, sier Christensen.

Professorer, førsteamanuenser og stipendiater skal ved semesterstart undertegne en bekreftelse på at de er kjent med innholdet i heftet. Bekreftelsen skal oppbevares sammen med vedkommendes personalia.

Likestillingsrådgiveren mener veilederrollen likner den rollen en prest eller psykolog har, med nær kontakt mellom partene.

- Hvis ikke reglene blir fulgt, er det opp til instituttbestyrer å rydde opp. Studenten kan for eksempel få en ny veileder, sier likestillingsrådgiver Lise Christensen ved Universitetet i Oslo.

<B>ETIKK TAKK: Likestillingsrådgiver Lise Christensen ved Universitetet i Oslo har lenge etterlyst retningslinjer som skal regulere forholdet mellom veiledere og hovedfags- og doktorgradsstudenter.