Kontrollerer ikke innsatte på permisjon

Oslo fengsel undersøker ikke hva de innsatte gjør i permisjonstida.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bandidos-leder Lars Harnes deltok i det grove ranet på Aker Brygge natt til i går, til tross for at han soner en straff på seks år i Oslo fengsel. Harnes hadde pappapermisjon fra fengselet da han begikk ranet.

- Han har vært snill og grei og er alltid høflig. Vi hadde ingen grunn til ikke å gi ham permisjon, sa inspektør Kim Ekhaugen til Dagbladet i går kveld.

Nylig strammet Justisdepartementet inn på praksisen med å gi innsatte permisjon. Ekhaugen tror ikke at Harnes ville fått innvilget permisjon i helga hvis direktivet fra departementet om strengere praksis hadde nådd fengselet tidligere.

- Da hadde Harnes' permisjon blitt stoppet, sier Ekhaugen til oss i dag.

- Men det er ingen endringer i regelverket for permisjon?

- Praksisen har vært sånn bestandig. Denne gangen gikk det ikke bra, det ser vi i etterkant, sier inspektøren.

Ikke fare for ny kriminalitet

Oslo fengsel hadde utfra retningslinjene anledning til å nekte Lars Harnes permisjon, også før departementet understreket at fengslene må bli mer restriktive med permisjoner:

- I 'Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven)' går det klart fram at fanger kan nektes permisjon hvis det er grunn til å tro at de kan begå kriminelle handlinger i permisjonen. Det er ikke nødvendig med sannsynlighetsovervekt.

- Før permisjonen innvilges, skal det foretas en helt konkret vurdering av om den tiltalte kan komme til å misbruke permisjonen, såkalt 'sviktfarevurdering'. I vurderingen skal fengselet ta hensyn til hva vedkommende soner for og tidligere dommer. Harnes soner straff for særdeles grov mishandling av en hjelpeløs person, i tillegg til drapstrusler, overgrep og voldtektsforsøk. I retningslinjene heter det at 'Det skal sees hen til det straffbare forholdets art'.

- Hvis fengselet er i tvil om fangen kommer til å misbruke friheten, skal de bestemme spesielle vilkår for permisjonen, slik at det er forsvarlig å gi den innsatte permisjon. Hvis ikke fengselet klarer å finne en måte å gjøre permisjonen trygg på, skal den innsatte ikke få permisjon. Spesielle vilkår kan være meldeplikt, at fangen må oppholde seg på en bestemt adresse under hele permisjonen eller at han ikke får være sammen med folk fra et kriminelt miljø.

I praksis er det enkelt for den innsatte å bryte avtalen. Fengselet tar ikke stikkprøver.

Harnes ble vurdert av fengselsdirektør, jurist og avdelingsdirektør før han fikk permisjon i mai. De vurderte om Harnes kunne rømme eller om han ville begå ny kriminalitet. De fant ingen grunn til å tro at Bandidos-lederen kunne gjøre noe kriminelt på permisjon. Harnes ble ilagt meldeplikt og måtte avlevere urinprøve.

- Vi har antatt ikke sviktfare i forhold til verken det ene eller det andre. Vi hadde ingen indikasjoner på noe kriminelt, sier Ekhaugen.

Innsatte må dokumentere permisjon

De innsatte skal selv dokumentere hva permisjonen er brukt til. Fengselet kan i teorien undersøke hvordan permisjonen har forløpt og at den innsatte har vært der han sa han skulle være.

- Vi kan sjekke, ved for eksempel å ringe pårørende.

- Har dere gjort det i Harnes' tilfelle?

- Det vet jeg ikke, sier inspektøren.

Når innsatte får permisjon for å være sammen med barna, skal denne tida utelukkende brukes til dette. Alle Harnes' ni ordinære permisjoner har vært begrunnet med barna hans.

- Man antar at han har vært sammen med barna. Det tas ikke stikkprøver i forhold til barna.

- Hvorfor ikke?

- Det er et ressursspørsmål. Vi har ikke ressurser til å følge innsatte på permisjon. Alle skal prøve å tilvennes friheten. Det har en pris. Den prisen betaler vi nå, sier han:

- Vi har faktisk folk på lengre og alvorligere dommer enn Harnes som har permisjon.

Alle disse vil få permisjonene sine vurdert på nytt etter Aker Brygge-ranet.