Jobbet med rassikring i Gjerdrum

Kontrollerte seg selv

Firmaet JR Anlegg AS hadde ansvaret for å utføre de store skredsikringstiltakene i Nystulia i Gjerdrum. JR Anlegg hadde også ansvaret for å kontrollere sitt eget arbeid.

USIKKER GRUNN: Før selve boligbyggingen startet i Nystulia i Gjerdrum, prosjekterte NGI grunnleggende sikringstiltak. Anleggsfirmaet Johan Rognerud AS (nå JR Anlegg) utførte tiltakene. Begge firmaer var ansvarlig for å kontrollere eget arbeid. Foto: Berit Roald / NTB
USIKKER GRUNN: Før selve boligbyggingen startet i Nystulia i Gjerdrum, prosjekterte NGI grunnleggende sikringstiltak. Anleggsfirmaet Johan Rognerud AS (nå JR Anlegg) utførte tiltakene. Begge firmaer var ansvarlig for å kontrollere eget arbeid. Foto: Berit Roald / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Etter det katastrofale kvikkleireskredet i Nystulia på Ask i Gjerdrum dagen før nyttårsaften har det hersket usikkerhet om hvem som hadde ansvaret for hva under utbyggingen av området for 15 år siden.

Ved gjennomgang av dokumentene i byggesakene, som nå etter hvert frigis, og med oppfølgende bekreftelser fra aktørene, kan Dagbladet fastslå følgende:

  • De grunnleggende skredsikringstiltakene i Nystulia skulle utføres som eget prosjekt, og avsluttes før byggingen av selve boligene startet.
  • NGI, Norges Geotekniske Institutt, hadde ansvaret for å prosjektere de geotekniske skredsikringstiltakene som da skulle gjennomføres. Samtidig hadde NGI ansvaret for å kontrollere prosjekteringen. Dette er to ulike tillatelser (godkjenninger som ansvarlig foretak) gitt av Gjerdrum kommune.
  • Firmaet JR Anlegg, den gang kalt Johan Rognerud AS, hadde ansvaret for å utføre de prosjekterte tiltakene. Det var altså anleggsmaskiner og folk fra dette firmaet som planerte grunnen, flyttet masser og laget fyllinger, etter anvisninger fra NGI. Etterpå kontrollerte det samme firmaet om skredsikringstiltakene de hadde gjort, var tilfredsstillende. Også dette var i tråd med to ulike tillatelser fra Gjerdrum kommune.

Vil bidra med info

Dagbladet har stilt en rekke spørsmål til Johan Rognerud AS, som i dag heter JR Anlegg og er eid av AF Gruppen, blant annet om det foreligger en egen sluttrapport for kontrollen av at sikringstiltakene ble utført slik de skulle.

«Grunnarbeidene på området var et oppdrag som ble utført av Johan Rognerud AS. Vi vil nå bidra med all fakta og dokumentasjon som selskapet besitter i de undersøkelsene som nå er varslet igangsatt, men ber om forståelse for at dette kan ta noe tid.», skriver daglig leder Jon Arve Rognerud i en e-post til Dagbladet.

Ut over dette har selskapet ikke ønsket å gi noen kommentarer.

Trygg utbygger

- Jeg er veldig trygg på utførelsen, sier tiltakshaver for sikringstiltakene i forkant av Nystulia-utbyggingen, Odd Sæther i Gjerdrum Boliger.

Han hadde «ingen problemer» med at Johan Rognerud AS både utførte og kontrollerte anlegg-, grunn og terrengarbeidene i dette tiltaket.

DELER VIDEO: Politiet deler videon fra Gjerdrum-skredet. Video: 330 skvadronen / Politiet Vis mer

- Det var bare sånn det var den gangen. I tillegg har jeg vært og fulgt med på byggeprosessen hver dag, og forsikret meg om at alt gikk riktig for seg, sier Sæther til Dagbladet.

Han forteller at han og selskapet hans nå leter etter dokumentasjon, men at det er vanskelig fordi han er evakuert og mangler tilgang til mange av dokumentene i saken.

Dagbladet har foreløpig ikke fått noen kommentarer fra firmaet som var ansvarlig søker for sikringstiltakene, Øvre Romerike Prosjektering. Firmaet er i dag eid av Norconsult.

Stort puslespill

Berit Adriansen, virksomhetsleder for plan, oppmåling og byggesak i Gjerdrum kommune, understreker at de fortsatt har et stort arbeid foran seg.

KOMMUNEHUSET BLE EVAKUERT: Kommunalsjef plan og utvikling i Gjerdrum kommune, Berit Adriansen, sier at bare en brøkdel av dokumentene fra byggesakene i området rundt raset foreløpig er funnet fram. Foto: Heiko Junge / NTB
KOMMUNEHUSET BLE EVAKUERT: Kommunalsjef plan og utvikling i Gjerdrum kommune, Berit Adriansen, sier at bare en brøkdel av dokumentene fra byggesakene i området rundt raset foreløpig er funnet fram. Foto: Heiko Junge / NTB Vis mer

- Det er et meget omfattende arbeid å legge dette puslespillet om hva som kan ha vært årsaken til skredet. Det er en lang historikk, minst over 15 år, og over et stort område. Så langt har vi vel bare publisert en brøkdel av dokumentene, sier hun til Dagbladet.

Ukjent rasårsak

Ingen vet ennå svaret på hva som gikk galt, og utløste kvikkleireskredet i Gjerdrum. Det man vet, er at boligområdet som raste ut, var bygget på kvikkleiregrunn. Det var foretatt omfattende stabiliseringsarbeider i grunnen. Skredsikringsarbeidene og stabiliseringen av området var forutsetningen fra kommunens side, for å få bygge boliger der.

Det har vært spekulert i naturlige årsaker til skredet, men NVE fastslår i sin kvikkleireveileder at de aller fleste større kvikkleireskred gjennom historien har vært menneskeskapte. I så fall må noe ha gått galt enten knyttet til stabiliseringstiltakene og byggingen i Nystulia eller ved andre tiltak og utbyggingssaker i nærheten.

ASK I GJERDRUM:. Lys ble tent langsveien på Gjerdrumsvei inn mot ASK , mens letearbeidet ennå pågikk 3. januar. Flere boliger var tatt av raset, flere hundre var evakuert og flere var sendt til sykehus. Foto: Terje Pedersen / NTB
ASK I GJERDRUM:. Lys ble tent langsveien på Gjerdrumsvei inn mot ASK , mens letearbeidet ennå pågikk 3. januar. Flere boliger var tatt av raset, flere hundre var evakuert og flere var sendt til sykehus. Foto: Terje Pedersen / NTB Vis mer

Man vet pr. i dag ikke om det i så fall skyldes at de prosjekterte tiltak ved arbeider i grunnen har vært utilstrekkelige eller om beskrevne tiltak ikke er gjennomført riktig. Dokumentjakten er derfor sentral for både granskere og politi, og det første spørsmålet som stilles er: Hvem hadde ansvaret for hva?

Uheldige dobbeltroller

Dokumentene avdekker nå altså at både prosjekterende foretak (NGI) og utførende foretak (JR Anlegg AS) hadde dobbeltroller i arbeidet med de viktige, grunnleggende sikringstiltakene. Begge foretak kontrollerte nemlig sitt eget arbeid.

Dette skjedde etter tillatelse fra Gjerdrum kommune og var helt lovlig den gang.

SLO ALARM: Hydrolog Steinar Myrabø slo alarm og mente utbyggingen i Gjerdrum burde stanses, bildene hans viser hvorfor. Bilder: Steinar Myrabø Vis mer

I dag er prinsippet om egenkontroll fjernet fra bygningsloven. Fra 1. juli 2010 heter det i plan- og bygningslovens § 23-7 at «Ansvarlig kontrollerende skal være uavhengig av det foretaket som utfører arbeidet som kontrolleres».

- Den måten som rollene og ansvaret var fordelt på for Nystulia B9 var helt i tråd med regelverket på den tiden. Nå er dette endret, slik at det må være et annet foretak som gjennomfører kontrolloppgaver, sier Berit Adriansen.

Dosent i juridiske fag ved NMBU, Fredrik Holth, ekspert på plan- og bygningsloven, har tidligere uttalt til Dagbladet at lovendringen kom nettopp for å hindre at man skulle kontrollere seg selv.

Holth mener lovendringen er bra og øker tilliten til byggesaksprosessen. Det er Adriansen enig i.

REDNINGSARBEID: Mange ble reddet opp av skredgropa etter raset lille nyttårsaften, men syv ble funnet omkommet. Tre er fortsatt savnet. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
REDNINGSARBEID: Mange ble reddet opp av skredgropa etter raset lille nyttårsaften, men syv ble funnet omkommet. Tre er fortsatt savnet. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet Vis mer

- Endringen ble gjennomført for å øke tilliten til kontrollene som blir gjennomført, sier hun.

Gjennomført system

Prinsippet om at entreprenørene kontrollerer seg selv er gjennomført i alle byggesakene for boliger, som ble fremmet i Nystulia, etter at den grunnleggende skredsikringen var på plass. I boligsakene er det ett unntak fra disse dobbeltrollene: NGI er kontrollerende foretak for grunnforholdene, uten å ha noen annen rolle der.

Det private selskapet har i flere dokumenter gått langt i å si at de grunnleggende skredsikringsarbeidene er forsvarlig utført og at stabiliteten i området er tilfredstillende.

- Hva bygger dere dette på når dere selv ikke var kontrollerende for utførelsen av den grunnleggende skredsikringen?

- NGI har hatt folk til stede på befaring under utførelsen av deler av grunnarbeidene, men det formelle ansvaret for denne oppfølgingen hadde ikke NGI, svarer selskapet via sin kommunikasjonsjef Øydis Castberg.

- I et Teknisk notat av 21.04.2006, lagt ut på nettet 1. nyttårsdag, skriver dere at «NGI vil føre kontroll i anleggsperioden». Hva mener dere med det?

- Vi mener at vi var til stede der på befaring under utførelsen av deler av grunnarbeidene, men det formelle ansvaret for denne oppfølgingen hadde ikke NGI.

Berit Adriansen i Gjerdrum kommune minner om at Nystulia er bygget ut i flere etapper. Hun sier det ikke kan utelukkes at et tiltak ett sted kan påvirke grunnforholdene et annet sted.

- Dette er, eller vil bli, en del av granskingen og politietterforskningen, sier hun til Dagbladet.

Senere innsigelser

Nystulia er en del av Ask sentrum, og underveis i den senere utbyggingen av sentrumsområdene er det reist bekymringer over hvorvidt sikrings- og stabiliseringsarbeidet av grunnen har vært godt nok.

I forbindelse med nye planforslag til regulering av Ask sentrum i 2013, ble det reist innsigelser fra både Fylkesmannen og Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

«Begge de geologiske rapportene som er utarbeidet i tilknytning til planforslaget konkluderer med at områdestabiliteten ikke er tilfredsstillende. Det må gjennomføres omfattende stabiliserende tiltak flere steder for å oppnå tilfredsstillende stabilitet. Risiko- og sårbarhetsanalysen avdekker ras- og skredfare og fare for masseutglidning men har ikke tilfredsstillende avbøtende tiltak. Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse til planforslaget.», skrev Fylkesmannen.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer