Kontrollkomiteen gransker asylomgjøring

Den forrige Bondevik-regjeringens omgjøring av et asylavslag blir undersøkt nærmere av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet varslet onsdag at de vil ha full gjennomgang av saken. Kontroll- og konstitusjonskomiteen starter arbeidet torsdag.

Det var VG som onsdag brakte saken om at regjeringen Bondevik omgjorde avslaget i en asylsak bare fire dager før den gikk av 17. mars 2000.

Broren til en pakistanskfødt KrF-politiker nøt godt av omgjøringen, som skjedde til tross for at UDI og Justisdepartementet tidligere hadde avslått asylsøknaden til KrF-politikerens bror.

Tar saken

- Kristelig Folkeparti er blitt lurt trill rundt dersom opplysningene i VG er riktige. Da kan det ha blitt innvilget asyl på feil grunnlag, sier Frp-formann Carl I. Hagen til NTB.

Han sier kontrollkomiteen bør få vite om det er riktig at den politiske ledelsen i Justisdepartementet omgjorde et asylvedtak i strid med vedtak i Utlendingsdirektoratet og fagavdelingen i Justisdepartementet.

- Hvis det er riktig, må vi få vite hvorfor det ble gjort, og komiteen må få vite hvorfor det ble gjort mens regjeringen fungerte som forretningsministerium, sier Hagen, som er medlem av komiteen.

Hagen mener den forrige Bondevik-regjeringen har gitt etter for politisk press fra partifeller hvis det VG skriver er riktig.

Også Ap parlamentariske leder Jens Stoltenberg satte onsdag sine folk i kontroll- og konstitusjonskomiteen i sving med å utarbeide skriftlige spørsmål til saken.

- Vi må være sikre på at det ikke er forskjellsbehandling i asylpolitikken basert på politiske kontakter, sier Stoltenberg

Ikke presset

Ifølge VG ble asylavslaget omgjort etter en intens periode på mer enn et halvt år med brev og møtevirksomhet mellom den pakistanskfødte lokalpolitikeren i KrF og KrFs maktapparat. Målet var å legge press på justisministeren, som også den gang var Odd Einar Dørum (V).

13. mars 2000 fikk broren til den pakistanskfødte politikeren, brorens kone og adoptivsønn innvilget opphold i Norge.

Tidligere statssekretær Atle Hamar (V) avviser at han ble presset til å omgjøre avslaget i asylsaken. Han bekrefter at han fikk saken på sitt bord. Som statssekretær var han delegert til å ta avgjørelser i slike saker selv om justisministeren var konstitusjonelt ansvarlig.

- Jeg innvilget denne saken med min påskrift i mars 2000 der jeg pekte på at det var humanitære grunner til å innvilge den, sier Hamar til NTB.

Han sier det var naturlig å innvilge saken ut ifra den informasjonen han hadde på det tidspunktet. Han fikk oversendt informasjon fra Statsministerens kontor, og diskuterte også saken med sin kollega, statssekretær Bjørn Skogbakken (KrF).

- Ikke kritikkverdig

Bondevik-regjeringen behøver ikke ha gjort noe kritikkverdig da den omgjorde vedtaket, mener ekspert i forfatningsrett, jusprofessor Eivind Smith.

Bondevik-regjeringen var på det aktuelle tidspunktet et forretningsministerium. Det betyr at den skal ligge lavt politisk, og ikke fatte avgjørelser i større, omstridte saker.

- Men jeg kan ikke se at forretningsministeriet Bondevik kan kritiseres for å ha omgjort et asylvedtak, dersom det var vanlig at slike saker ble avgjort av Justisdepartementet, sier Smith.

Han minner om at reglene for avgjørelse i asylsaker siden er blitt endret. Hovedansvaret for asylsaker er nå overført til UDI uten klagerett til Justisdepartementet. En egen nemnd, utlendingsnemnda, avgjør ankesaker. Bakgrunnen for endringen var at politikerne følte seg presset og ville ha slike saker bort fra politikken.

(NTB)