Kontrollér skatten din!

Ligningskontoret kan gjøre feil, eller gjøre endringer uten å varsle deg. Kontrollér derfor skatteoppgjøret som du mottar nå - selv om du får penger tilbake.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ni av ti skattebetalere får skatteoppgjøret nå til St. Hans. Selv om du skulle få penger til gode, må du ikke slå deg til ro med det. Kontrollér ligningsutskriften, og sjekk spesielt de postene du endret eller førte på selv.

Det er nemlig ikke sikkert at ligningsmyndighetene har gitt deg alt du har krav på, særlig av fradrag. Endringer i forhold til din selvangivelse kan være gjort uten at disse er varslet, eller ligningskontoret kan ha gjort rene registreringsfeil.

To av tre med tilgodebeløp

Flertallet får en i utgangspunktet hyggelig melding fra ligningsmyndighetene: To av tre får penger tilbake, i gjennomsnitt 6.300 kroner hver. Dette inkluderer en rentegodtgjørelse på 4 prosent. Til sammen 12,5 milliarder kroner deles ut i tilgodebeløp til i alt nesten to millioner norske skattytere, opplyser Skattedirektoratet i en pressemelding.

Motivasjonen for å kontrollere og eventuelt klage er kanskje større hos dem som får restskatt. Det er i alt 556.000 skattytere som nå får restskatt. Den er i gjennomsnitt på 6.600 kroner. Beløpet inkluderer et rentetillegg på 4,5 prosent, som kunne vært spart dersom du betalte restskatten innen utgangen av april.

Du behøver ikke ergre deg for dette rentetillegget dersom restskatten bare er småpenger. Les her: - Går jeg glipp av rentegevinst?

Slå deg ikke til ro med at du er blant de to millioner skattytere som får penger tilbake fra kemneren nå. Feilbehandling kan gjøre at du får mindre enn det du har krav på!

Sjekk særlig post 5

Spesielt viktig er det å kontrollere de postene i selvangivelsen hvor du ba om endringer i forhold til de forhåndsoppsatte tallene, samt post 5, posten der du fører nye opplysninger.

Derfor bør du ikke bare se på ligningsutskriften som du mottar nå. Finn frem selvangivelsen, og sammenlign tallene i utskriften med de tallene du endret eller førte på selv i post 5 - "tilleggsopplysninger"

Merk deg særlig fradragene som ikke er forhåndsutfylt, men som du må kreve selv under "tilleggsopplysninger". Dette inkluderer blant annet:

Fradrag for barnepass

faktiske utgifter som alternativ til minstefradrag reparasjonsfradraget ved utbedring av skade eller konstruksjonsfeil på egen bolig tap ved salg av eiendom eller ikke-VPS-registrerte aksjer

Feil som går igjen

Skattebetalerforeningen noterte seg etter fjorårets skatteoppgjør at feil fra ligningskontoret blant annet forekom på disse punktene :

Fordeling av formue mellom ektefeller var ufullstendig gjennomført: bare oppjustert hos den ene, ikke tilsvarende nedjustert hos den andre. Det var anvedt feil skatteklasse.

Renteinntekter og formue fra barns bankkonti var feilaktig ført på foreldrenes selvangivelse. Forsørgerfradrag var gitt hos bare den ene i foreldrepar som er samboere, ikke gift.

"Tilleggsopplysninger" gir generelt grunn til å kontrollere disse denne posten. Klagefristen er 10. august, eller innen seks uker etter at utleggingen av skattelisten ble kunngjort.

Plikt til å varsle deg

Ligningskontoret har plikt til å varsle på forhånd om endringer i selvangivelsen. Endringene trenger imidlertid ikke endres i disse tilfellene:

- likningskontoret endrer poster i selvangivelsen som følge av åpenbare regne- eller skrivefeil eller en åpenbar misforståelse av skattelovgivningen, når uttalelse fra skattyter ikke kan antas å ha noen betydning for likningen,

- endringer i formue er lavere enn 20.000 kroner

- endringer i inntekt er lavere enn 1.000 kroner

- likningskontoret stryker en post som ikke er fradragsberettiget, og skattyter er blitt varslet om en tilsvarende endring et tidligere år,

- likningskontoret endrer en post som er skjønnsmessig fastsatt, og skattyter er blitt varslet om en tilsvarende endring et tidligere år.

Erfaringen viser at ligningskontoret likevel utelater pliktig varsling i ny og ne. Kontroller derfor ligningsoppgjøret uansett!

De som får skatteoppgjør først til høsten, skal ha fått melding om det. Blant disse finner vi blant annet skattytere med ektefelle som driver næringsvirksomhet, de som leverte selvangivelsen for sent eller fikk utsatt frist, og skattytere med skatteforhold som krever ekstra saksbehandling.

Artikler som gir hjelp i skattespørsmål kan du finne i en egen seksjon i Finanskanalen.no her.