Korrupsjon og smøring

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

• I slutten av forrige uke kunne vi lese om flere velmente forsøk på å komme korrupsjon til livs.

• På Kommunenes Sentralforbunds store ordførerkonferanse ble det lagt fram en rapport som viste at seks prosent av norske kommuner har opplevd korrupsjon eller forsøk på det. Administrerende direktør i KS, Olav Ullern, redegjorde for organisasjonens nye retningslinjer for hvordan sentrale personer i kommunal forvaltning skal forholde seg til ulike tilbud fra bedrifter og interesser. Formålet med disse er dels å forebygge, dels å avdekke korrupsjon, og drømmen er «rene kommuner».

• Samtidig la NHO fram et veiledningshefte for sine medlemsbedrifter som skal skjerpe bevisstheten om hva som er akseptabelt i forholdet mellom oppdragsgivere og leverandører. Begge deler er uttrykk for en erkjennelse om at holdninger og reflekser ikke er tilstrekkelig «kroppsliggjort» i alle deler av samfunnet. For dette handler like mye om forståelse og holdninger som om lover og regler. En representant for kommersielle interesser og en offentlig tjenestemann som bare forholder seg til lovens bokstav, vil lett kunne manøvrere seg inn i situasjoner som er fullstendig uakseptable.

• Det ligger så å si i gavebyttets natur, at den ene ytelse er den annen verd. Derfor må både offentlige og private oppdragsgivere være ytterst varsomme med hva slags omgangsformer man har, og hva man eventuelt måtte gi og motta. Grensene for hva som er akseptabelt og hva som er uakseptabelt kan være vanskelig å trekke. Klare etiske normer og kjøreregler vil gjøre det lettere. Særlig også fordi slike retningslinjer bør håndheves. I slike prosesser oppstår dessuten alltid grensetilfeller som skaper debatt, noe som igjen øker bevisstheten.

• I noen bransjer er bevisstheten om profesjonelle relasjoner velutviklet. Fagfolkene har det så og si under huden at det ikke er noe som heter «gratis lunsj». Dessverre er eksemplene på den totale bevisstløshet minst like mange. Derfor er det både viktig og riktig av KS og NHO å lage regler og drille sine medlemmer på dette området.