Korsvolds to ansikter

For to uker siden kalte han Kjell Inge Røkke en sjørøver uten sjørøverflagg. I dag selger trolig Storebrand-sjef Åge Korsvold Aker RGI-aksjer - og gir Røkke hjelp med Aker-raidet. Det henger ikke på greip.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

På pinebenken

Som femte største aksjonær i Aker RGI kan giganten Storebrand bli jokeren som avgjør om Røkke klarer å oppnå 90 prosent av aksjene når fristen går ut klokka 16.00 i dag.

Røkke må oppnå 90 prosent av antall stemmer og antall aksjer i Aker RGI for å kunne tvangsinnløse dem som i løpet av dagen ikke sier ja.

Så langt har tre av de 20 største aksjonærene, Folketrygdfondet, Oslo Kommunale Pensjonskasse og Norsk Matselskap, med til sammen 5,4 prosent av stemmene, sagt klart fra at de vil takke nei til Røkkes tilbud.

For at Røkke skal mislykkes i sitt Aker-raid, må ytterligere 4,6 prosent av stemmegiverne si nei takk. Storebrands 2,2 prosent av stemmene vil dermed kunne veie tungt på nei-sida.

To tunger

I beste fall har Åge Korsvold til nå snakket med to tunger.

Han var en av de første til å advare mot Kjell Inge Røkkes inntreden i Aker, og har siden stått fast som en av hans fremste kritikere.

I april 1996, etter at Røkke hadde kjøpt mer enn 30 prosent av Aker, og kastet konsernsjefen og styreformannen, forsøkte Korsvold å melde seg som styreformann i Aker, men fikk kurven av Røkke som ville ha stolen selv. Da gikk Korsvold offentlig ut med sterk kritikk av moldenseren. Ett år seinere veltet Røkke Christiania-fusjonen - i tospann med Jens P. Heyerdahl.

«Sjørøver»

For to uker siden kom Korsvold med sjeldent klar kritikk av Røkkes forretningsmetoder:

- Er du sjørøver, må du seile under sjørørverflagg - og det er en grei sak. Er du sjørøver og lar være å seile under falskt flagg, er det ikke en grei sak, sa Korsvold til Aftenposten.

Han la uhemmet til at Røkkes «rolle i livet er å overføre verdier fra oss til seg.»

Etter dette kunne man lett tro at Storebrand ville velge å ikke selge til Røkke. Men de siste dagene har Korsvold ignalisert at Storebrand i dag sannsynligvis takker ja til Røkkes bud.

- Det skjer ut fra en ren finansiell vurdering ut fra et ønske om høyest mulig avkastning. Vi blander ikke politikk inn i dette, sier Korsvolds informasjonsdirektør Jack Frostad.

Hvorfor, Korsvold?

Uttalelsen stemmer dårlig med beregningene fra et samlet analytikerkorps som anslår verdien av aksjene til mellom 140 og 160 kroner, altså 20-40 kroner mer enn Røkkes bud.

Hvorfor vil Korsvold bidra til at «sjørøveren» får adgang til Aker RGIs pengebinge?

  • Korsvold mener at kampen om Aker sto for tre år siden, da Røkke fikk kjøpe seg opp over 30 prosent.
  • Et nei vil bli tolket som et takk for sist til Røkke fordi han veltet Christiania-fusjonen.
  • Å bli sittende med Aker-aksjer er risikabelt, kursen blir ingen god fornøyelse hvis Røkke ikke oppnår 90 prosent. Bare hvis Røkke oppnår 90 prosent, kan de gjenværende aksjonærene få budet rettslig prøvet. På den annen side kan han komme med et nytt og høyere bud hvis han ikke når 90 prosent i denne runden.
  • Røkkes fremste støttespiller, Jens P. Heyerdahl, som Korsvold har et meget nært, men komplisert forhold til, applauderer.

«Det å selge aksjene kan være et for enkelt resonnement for en så stor finansinistutusjon som vår. Man må ta initiativ, man skal formidle et verdigrunnlag og være krevende og aktive finansielle eiere,» skrev Korsvold om forholdet til Aker i 1996.

Når Korsvold i dag selger til Røkke, formidler han ikke noe annet verdigrunnlag enn at heller ikke Norges største forsikringsselskap vil gjøre noe for å stanse sjørøverne. Ship o'hoi!