Kortsvindler reddet av polititabbe

En 37 år gammel dataekspert produserte egne magnetkort. 490 ganger svindlet han til seg kontanter eller varer for til sammen 800 000 kroner - og ble avslørt. Men rot og sommel gir 37-åringen et uventet amnesti. Han kommer ut av saken som en fri mann.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

37-åringen brukte fem forskjellige kort, såkalte smartkort, personkort og kort for rabatt ved bensinkjøp. Svindelen ble muliggjort delvis ved at han kopierte magnetstriper fra andre typer kort inn på egne kort.

Datafreaken misbrukte samtidig sine ekte kort, men også de forfalskede kortene ble brukt til bedragerier i stor stil. Kortene i denne saken var altså dels originaler og dels kopier.

37-åringen forfalsket kort ved hjelp av andre kort som han kjøpte fra eierne, men også kort han stjal fra menneskene kortene var utstedt til fra selskapene.

«Graverende»

Høyesterett, som fikk saken til behandling fra statsadvokatene i Oslo to og et halvt år etter at mannen var dømt til ubetinget fengsel i et år i byretten, konstaterer at 37-åringen er skyldig i «graverende økonomiske forbrytelser».

- Men som følge av meget sein saksbehandling i politi og påtalemyndighet gjøres straffen betinget i sin helhet, skriver høyesterettsdommer Tore Schei. Dommen i Høyesterett var enstemmig.

Allerede da saken ble behandlet i Oslo byrett i mai 1995, ble det i straffeutmålingen lagt vekt på at saken var blitt gammel, ellers ville dagene med ubetinget fengsel blitt betydelig flere. 37-åringen anket inn fristen på 14 dager.

Kritikk

Etter det Dagbladet får opplyst, skjedde de første kortbedrageriene for hele åtte år siden, de siste skjedde for fire og et halvt år siden.
Høyesterett er meget krass i sin kritikk mot påtalemyndigheten i Oslo i denne skandalesaken, og rikets øverste dommere har gjennomført en saksbehandling med lyntogsfart. Det understreker for alle hvor alvorlig Høyesterett ser på det som har skjedd.

Etter at saken ble funnet igjen og børstet støvet av hos påtalemyndigheten i Oslo, fikk Høyesterett saken inn 2. oktober.

Enstemmig dom

37-åringens to og et halvt år gamle anke over byrettens saksbehandling og straffeutmåling ble behandlet i løpet av seks dager. Og allerede nå foreligger en rettskraftig enstemmig dom fra Høyesterett.

- Jeg finner det ikke riktig at han nå må sone fengselsstraff for så gamle forhold, konstaterer Høyesterett. Prøvetida er satt til to år.

Domfelte må tilbakebetale hele 710 000 kroner til selskapene som er fornærmet i saken.