Kosmo støtter pensjons-gigant

Arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo sier ja til å videreføre planene om å slå sammen Statens Pensjonskasse (SPK) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Hvis det nye gigantselskapet blir en realitet, vil pensjonsinnbetalingene til SPK bli investert på børs.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det nye selskapet blir i så fall landets desidert største livsforsikringsselskap, både målt i årlig premie og i antall kunder.

En sammenslåing skjer tidligst 1. januar 2003.

- Vi starter ikke dette arbeidet hvis vi ikke har politisk vilje til å få det til, sa Kosmo på en pressekonferanse i ettermiddag. Men han understreket at videre forhandlinger ikke vil skje uten at representanter for de tilsammen 560 000 premiebetalende medlemmene i det nye selskapet er med i samtalene.

Til børs

Dersom planene går i boks, vil det bety at innbetalingene fra Statens Pensjonskasse i framtida etter alt å dømme vil bli investert på børsen og i eiendom i stedet for å havne i statskassa som i dag. Ordinære forsikringsselskaper og KLP setter i dag premiene fra kundene av på egne fond, som så investeres i aksjer, eiendom og obligasjoner.

- Framtidige pensjonsforpliktelser vil i så fall bli fondert. Hva vi skal gjøre med allerede opptjente pensjoner må vurderes, sa Kosmo.

Kosmo og de to fusjonspatnerne må avvente hva EØS-reglene sier om sammenslåingen. Saken vil også bli forelagt Konkurransetilsynet og Kredittilsynet, siden Staten er inne på eiersiden i pensjonsgiganten. Det nye selskapet vil få en forvaltningskapital på 99 milliarder.

Positiv

- Jeg kan ikke umiddelbart se noe negativt med dette, men vil poengtere at vi ikke har behandlet saken ennå, sier Kredittilsynets direktør, Bjørn Skogstad Aamo. Han og tilsynet ble orientert av KLP i dag.

- Hittil har det overhodet ikke vært noen konkurranse på tilbudet om pensjon til statsansatte, mens privat sektor har hatt det, sier han.

Nye behov

Sykehusreformen er en viktig bidragsyter til at SPK og KLP nå går med fusjonsplaner. Brorparten av de sykehusansatte i fylker og kommuner, ca 100 000, har i dag sin tjenestepensjonsforsikring i KLP. Etter reformen vil disse være ansatt i et statlig foretak. I tillegg blir stadig fler av de statlige bedriftene mer virksomhetsorientert, som Posten og NSB.

- Dagens organsiasjon er ikke godt nok egnet for denne overgangen, sier Kosmo. Og legger til at Regjeringa ikke tar på seg ansvaret med å fortsette med dagens to-delte pensjonssystem uten å utrede fusjonsplanene videre.