Kosovos herskere

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I går ga NATO UCK-geriljaen i Kosovo ytterligere 48 timer på å oppfylle avtalen fra juni om demilitarisering og innlevering av alle tyngre våpen. FN og NATOs mål var å omdanne geriljaen til en sivil, lett bevæpnet styrke på 5000 mann med klart definerte oppgaver av humanitær og ordensmessig art. UCKs utgangspunkt er et annet. Både UCK-leder Hashim Thaci, den militære lederen Agim Ceku og geriljaens seks kommandanter ønsker at styrken skal danne kjernen i en framtidig nasjonal hær for et uavhengig Kosovo.
  • UCKs drøm om Kosovo som en selvstendig republikk kommer ikke som en overraskelse på Vestens politiske og militære planleggere, selv om forutsetningen for den 78 døgn lange krigen mot Jugoslavia var at Kosovo fremdeles skulle være en del av Serbia. Siden den gangen er imidlertid premissene dramatisk endret: Storparten av den serbiske befolkningen er ute av provinsen. UCK har kommet FN i forkjøpet og styrket sitt grep om sivile maktposisjoner. Realiteten er at Kosovo er tapt for Serbia, og at det bare er en serbisk erobringskrig som igjen kan bringe provinsen under styre av Beograd. UCKs sterke maktposisjon og den serbiske masseflukten innebærer at denne konklusjonen kan trekkes helt uavhengig av den politiske utviklingen i Serbia for øvrig.
  • Derfor er det en umulig oppgave for FN og NATO å gjennomføre demilitariseringen av UCK fullt ut. Mange av de 10000 våpnene som allerede er innlevert, skal være gamle og i dårlig forfatning. Kosovo er fremdeles smekkfullt av våpen. Dersom UCK føler seg truet - av serberne eller av NATO - er det også mulig å få inn nye våpen via fjellene i Nord-Albania.
  • Den utsettelsen UCK nå er gitt, er mest av alt et uttrykk for den delikate maktbalansen i Kosovo. I årene framover vil Kosovo være i UCKs makt, med KFOR-styrken til stede som et stabiliserende element. Lørdag paraderte tusener av UCK-soldater i Pristinas gater. Deres mål er ikke å være et sivilforsvar under NATO-kommando. De vil selv være Kosovos herrer.