Kostbar rettshjelp

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Hvem som helst kan når som helst havne i en sivil rettstvist. Med de honorarkravene som nå gjelder for advokater, vil en slik prosess være et tungt løft for selv høytlønte folk. Ja, noen hver vil måtte tenke seg om både én og flere ganger før de tar en slik prosess for å ivareta sin rett dersom en relativt liten og enkel tvist fører til advokatregninger på 145 000 kroner, slik advokat Jan Erik Langangen fakturerte etter den berømmelige hyttesaken i Uvdal nylig.
  • Det er grunn til å framholde at Langangen slett ikke er enestående når det gjelder salærfastsettelse, og derfor har nå Justisdepartementet ifølge Aftenposten foreslått å utvide den frie rettshjelpsordningen i sivile saker. Det nye er at når en sak er berammet for Høyesterett, skal det kunne gis fri sakførsel til partene selv om de strenge kravene som ellers gjelder for å få innvilget fri rettshjelp, ikke er oppfylt.
  • Vi istemmer gjerne høyesterettsjustitiarius Carsten Smiths refselse av grådige advokater. Det er klart at tendensen til å presse advokatsalærene oppover reduserer tilgangen til domstolene for stadig flere. Dette skjer i en tid da det antakelig er flere interessekonflikter av rettslig art enn noen gang, både mellom vanlige borgere og mellom borgere og offentlige myndigheter. Problemet er bare at det ikke holder med formaninger overfor advokater, like lite som det har holdt med formaninger om tilbakeholdenhet overfor bedriftsledere. De gode gamle måteholdsnormene er for lengst brutt.
  • Det er derfor bra at Høyesterett nå kan pålegge staten å betale for flere når saker bringes inn i rettsvesenet. Men fri rettshjelp er i utgangspunktet ikke noen raus ordning. Det er svært få som tjener så dårlig at de omfattes av den fra første rettsinstans. Det er naturligvis også betenkelig om staten skal bli en melkeku for grådige advokater i enda større grad enn den allerede er. Dette er med andre ord en ond sirkel som det ikke er lett å komme seg ut av, og den lovreformen som nå sendes ut på høring, løser neppe de grunnleggende kostnadsproblemene man risikerer å påføre seg ved å kjempe en sak i domstolene.