Kraftig medisin

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • De store sykehusenes problemer framstår som en gordisk knute. En rekke problemer er vevd inn i hverandre, og det synes umulig å få tak i hva som er hovedproblemet og å få løst dette.
  • Regionsykehusdirektørenes varsel om dramatiske kutt i behandlingstilbudet neste år og bønn om økte bevilgninger mister noe av sin troverdighet når SINTEF Unimed kan dokumentere en negativ produktivitetsutvikling ved norske sykehus på 90-tallet. Kostnadene og antall lege- og sykepleierårsverk har steget til himmels, mens økningen i antall behandlede pasienter har vært beskjeden. Mye av kostnadsøkningen skyldes konsekvenser og ringvirkninger av legenes dyre lønnsoppgjør i 1996. Sykehuslegene fikk den gang svært godt betalt for å bli ved de offentlige sykehusene, uten at legene ble forpliktet til mer rasjonelle arbeids- og vaktordninger eller høyere effektivitet.
  • Paradoksalt nok er ny medisinsk teknologi en annen årsak til den sviktende produktiviteten. Nytt diagnostisk utstyr og nye terapeutiske metoder som gir de sikreste diagnosene og den beste behandlingen, blir flaskehalser i systemet fordi kapasiteten her er liten og samarbeidet mellom avdelinger og yrkesgrupper dårlig organisert. Sykehusenes organisasjon er i hovedsak som den var den gang det bare fantes tre avdelinger: medisinsk, kirurgisk og røntgen, og ingen MR-maskiner eller cellegift.
  • Det er snart fire år siden helseminister Gudmund Hernes satte i gang arbeidet for organisasjonsbedringer internt i sykehusene, som Dagfinn Høybråten overtok. Så langt synes resultatene minimale. En helseminister er ikke bare ansvarlig for å skaffe sykehusene nok penger, han har også ansvaret for at arbeidet blir organisert til beste for pasientene og for at statens penger blir brukt mest mulig effektivt. Her kan det synes som om det ikke nytter å nøste opp i ett og ett problem, men at den gordiske knuten må skjæres over med radikale grep i eierstruktur, finansieringsordning og styringssystem. Sykehusene klarer iallfall ikke selv å løse sine problemer.