Kraftig økning av straffesaker

Antall straffesaker ved Oslo byrett økte dramatisk i fjor. Nærmere 8400 straffesaker ble behandlet enten i meddomsrett eller forhørsrett ved landets største domstol i 1997.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Økningen er dramatisk og var uventet, sier byrettsjustitiarius Arild Kjerschow ved Oslo byrett.

I fjor ble 3385 straffesaker behandlet i byretten av en meddomsrett. Økningen betegnes som dramatisk, fordi man hadde forventet en økning på tre- fem prosent.

Byretten i Oslo behandlet nesten 1000 flere straffesaker i 1997 sammenliknet med året før - noe som utgjør en økning på 41 prosent.

- En del av økningen skyldes nok at politiet har fått flere ressurser til etterforske saker ferdig, noe som gir seg utslag hos oss, sier Kjerschow.

Også blant de store alvorlige straffesakene hadde man en markant økning ved byretten i Oslo. Det er særlig de alvorlige narkotikasakene som har økt i antall. Og behandlingen av straffesakene tar en økende andel av byrettens tid.
Det var også et hektisk år i Oslo forhørsrett, der vel 5000 straffesaker ble avgjort.

I forbindelse med at tallene for byretten ble lagt fram, ble også byrettens hjemmesider på Internett innviet. Planen er at hjemmesidene skal gi folk et innblikk i domstolens daglige arbeid. På hjemmesidene kan man klikke seg fram til alt fra dagens rettssaker til juridiske begreper og en innføring i hvordan vårt domsapparat fungerer.