Kraftig økning i tyveri og ran i Oslo

Etter at årets seks første måneder er unnagjort, viser kriminalitetsstatistikken for Oslo en enorm økning i antall grove tyverier og ran.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Anmeldelser for grovt tyveri mot person på offentlig sted økte med hele 65,9 prosent i forhold til samme periode i fjor. Antallet anmeldelser for grovt ran mot personer økte med 20,2 prosent i samme periode, viser tall fra Oslo politidistrikt.

Politimester Anstein Gjengedal ser en klar trend i utviklingen.

- Vi ser at økningen i grove tyverier og ran har sammenheng med nedgangen i tyverier fra villa og leilighet, sier han til NTB. Antall anmeldte tyverier fra villa har nemlig gått ned med 6,5 prosent, og fra leilighet med 16,1 prosent.

- Det viser at tyvene er mer ute etter kontanter, og synes det er tungvint å omsette gjenstander som fjernsynsapparater og stereoanlegg, mener Gjengedal.

Lommetyver

Den årvisse økningen av utenlandske lommetyveri-bander bidrar også til økningen på tyveristatistikken.

- Dette gjentar seg hver sommer. Det kommer lommetyver fra Nord-Afrika, Russland og andre land fra Øst-Europa til Oslo. De opererer på Oslo S, T-banestasjoner og andre steder hvor det er mye folk, sier politimesteren.

Han understreker at politiet har god oversikt over hvor i sentrum dette pågår.

Mindre vold

Statistikken viser at voldskriminaliteten gikk ned med 3,4 prosent.

- Dette er vi fornøyd med, sier Gjengedal.

Også for tyveri, ran og sedelighetsforbrytelser er en nedgang, mens antallet anmeldte narkotikalovbrudd har økt med 11 prosent sammenlignet med fjorårets tall. Det er primært anmeldelser etter legemiddelloven som står for økningen, noe som henger sammen med at Oslo-politiet har vært godt synlige ved spesielle ungdoms- og musikkarrangementer i hovedstaden.

Ved årets Hyperstate-arrangement i Oslo Spektrum ble det innbrakt 66 ungdommer for ulovlig narkotikabruk. Ved et tekno-arrangement i Valhall ved Valle Hovin ble 71 ungdommer innbrakt.

Den totale oppklaringsprosenten ved hovedstadens politikammer gikk opp med 1 prosent første halvår i år, til 29,3 prosent.

(NTB-Per Helge Berg)