Kraftig refs til Jernbaneverket

Mange togledere ved Oslo S. har sluttet å rapportere om nestenulykker fordi ingen tiltak blir iverksatt. De samme toglederne jobber ofte i mer enn 16 timer i ett strekk, med ledelsens velsignelse.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Statens jernbanetilsyn har nok en gang avdekket alvorlige brudd på sikkerhetsforskriftene hos Jernbaneverket. Det ene forholdet omhandler togledere som jobber mye lengre vakter enn det Arbeidsmiljøloven gir dem lov til. Dette har ledelsen kjent til.

- Vi har kjent til at toglederne har byttet vakter seg imellom for å få lengre friperioder, men vi har ikke gjort noe med det, bekrefter informasjonssjef i Jernbaneverket Region Øst, Bakken overfor NTB.

- Alvorlige forhold

Det andre forholdet går på at flere togledere har forklart at de har sluttet å rapportere om uønskede hendelser, blant annet nestenulykker, på grunn av manglende tilbakemeldinger og fordi tiltak aldri blir iverksatt.

- De forholdene vi har avdekket er alvorlige og kritikkverdige. Vi forlanger at Jernbaneverket tar tak i dem med en eneste gang, sier direktør i Statens jernbanetilsyn, Sverre Quale til NTB.

Direktøren reagerer kraftig på det tilsynet har avdekket gjennom en tilsynsrevisjon som nylig er gjennomført. Resultatene skulle egentlig først presenteres senere i sommer, men Statens jernbanetilsyn mener resultatene er så skremmende at de torsdag sendte et eget brev til Jernbaneverket med klar beskjed om å ordne opp.

Kritisk til ledelsen

- Det er helt klart at ledelsen ikke har fulgt opp bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven godt nok når det gjelder arbeidstid. Det er også meget kritikkverdig hvis rapporter om uønskede hendelser ikke blir tatt hånd om på en ordentlig måte, sier Quale.

Han gjør det helt klart at det ikke er toglederne, men ledelsen i Jernbaneverket kritikken er rettet mot.

- Toglederne har forholdt seg til det ledelsen har gjort og sagt. Vi har påpekt disse forholdene før, men det har altså ikke blitt noen bedring, sier Quale.

Statens jernbanetilsyn ber i brevet om at Jernbaneverket straks setter i gang å jobbe med en risikoanalyse som viser hvor lenge det er forsvarlig at en togleder jobber. Denne analysen må være klar før 28. august.

Ukultur

Direktør i Jernbaneverket, Steinar Killi, sier til NTB at han er kjent med kritikken fra Statens jernbanetilsyn, og at han er enig i den.

- Hvorfor har dere ikke gjort noe med problemene?

- Dette er et problem som gjelder Oslo S, og som ledelsen i Jernbaneverket Region Øst har ansvaret for. Det er tydelig at det er ting vi i ledelsen sentralt har sagt at skal gjøres, men som ikke er fulgt opp, sier Killi.

Han peker videre på at Jernbaneverket har hatt en hel masse ting å gripe tak i, men at det ikke er bare å endre en hel bedriftskultur over natta.

(NTB)