Kraftig vekst i salg av ved

Vedforbruket har økt i Norge de siste tre årene. Flere vedprodusenter melder om en salgsøkning på 50 prosent i år.

Fra 2015 til 2016 var veksten i vedforbruket på 40 millioner kWh, tilsvarende 420.000 seksti liters sekker med bjørkeved, ifølge tall fra SSB.

– Ifølge rapporter vi får fra vedprodusenter over hele landet, ligger det også an til en videre vekst i vedforbruket i 2017, sier Øyvind Stranna Larsen, fagsjef i Norsk Ved, som er fagorganisasjonen for vedprodusenter i Norge, til Nationen.

SSB-tallene viser at vedforbruket vårt i 2016 lå på 5,61 milliarder kWh. Dette tilsvarer brutto energimengde i cirka 54 millioner 60 liters sekker med bjørkeved. I 2015 var vedforbruket i Norge på 5,57 milliarder kWh.

En av Norges største vedprodusenter, Roy Vermundsberget i Åsnes kommune i Hedmark, melder om rekordsalg i år av bjørkeved fra Finnskogen. Vedprodusenten har økt salget så langt i år med 67 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

– En ny trend er at folk sikrer seg ved mye tidligere enn før. Etter en noe kjølig sommer var årets vedsalg i full gang allerede i august, sier Vermundsberget.

(NTB)