Kraftverket på Kola

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I går ble en rapport om konsekvensene av et eventuelt atomuhell ved atomkraftverket på Kola kjent. Den er utarbeidet av Statens strålevern i samarbeid med andre norske, internasjonale og russiske institusjoner, og viser at konsekvensene for Norge i verste fall vil vare ved i minst 40 år. Man har konsentrert seg om matvaresituasjonen og antatt at en konsentrert del av nedfallet vil komme på Finnmarksvidda. En annen rapport fra 1999 antar muligheten av at vindretningen er en annen og nedfallet kommer lenger sør. Det vil da være mer oppblandet. Selv om det ikke vil være akutt fare for at liv skal gå tapt på norsk side av grensen i noe tilfelle, er konsekvensene ved en eventuell ulykke på Kola alvorlige nok.
  • Ingenting blir bedre av den tilstanden kraftverket befinner seg i. De to eldste reaktorene ved kraftverket tilfredsstiller ikke vestlige sikkerhetskrav. Norge har derfor lenge presset på for å få nedlagt kraftverkene. En rapport utarbeidet av russiske vitenskapsmenn i samarbeid med Norges Naturvernforbund viser at Russland har et stort energioverskudd og kan uten problemer legge ned reaktorer. Det vil likevel neppe skje.
  • Norske myndigheter har siden 1995 bidratt med 20 millioner kroner i året for å bedre sikkerheten ved kraftverkene. I tillegg kommer 580 millioner til sikring av atomavfall. Men resultatet har til nå vært heller tvilsomt. Tidligere i år ble en statssekretær fra UD lurt av russerne til å tro at et norskfinansiert atomrenseanlegg var i drift. Og hjelpen til atomkraftverket er blitt brukt til å forlenge dets levetid. Derfor vil myndighetene trappe ned bevilgningene.
  • Vi vil imidlertid på det sterkeste oppfordre til at den ferske rapporten, som tar for seg konsekvensene ved et uhell for hele området på tvers av landegrensene, vil føre til bedre samarbeid i Barentsregionen om atomsikkerheten. Et atomkraftverk angår ikke bare lokale myndigheter. Går det galt, er konsekvensene globale. Kan ikke russerne lære det av andre, må de lære det av oss.