STRIDES: Per-Kristian Foss og Michael Tetzchner er ikke enige om datalagringsdirektivet. Foto: Nina Ruud
STRIDES: Per-Kristian Foss og Michael Tetzchner er ikke enige om datalagringsdirektivet. Foto: Nina RuudVis mer

Krangler om datalagring

Høyre-profilene Michael Tetzschner og Per-Kristian Foss står på hver sin side i striden om datalagringsdirektivet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| Den ene vil ha et klart nei, den andre sier ja, på visse betingelser.

Søndag er det duket for en engasjert og opphetet debatt om det som blir landsmøtets største sak. Verken Tetzschner eller Foss ville dagen før driste seg til å anslå hvor store de to leirene er i møtesalen.

Men begge viser til resolusjonskomiteen som legger opp til noe midt imellom.

Det betyr at landsmøtet etter alle solemerker kommer til en vedta en resolusjon med sterkt kritisk omtale av direktivet, men delegatene blir ikke bedt om å delta i en ja/nei-avstemning.

Motstanderne vil trolig subsidiært stemme for resolusjonen, etter at deres eget krav om avvisning faller.

- Dette direktivet utfordrer partiets kjerneverdier. Hvis det noen gang skal være aktuelt for Høyre å gå inn for bruk av reservasjonsretten i EØS-avtalen, må det være nå. Vi kan ikke være med på å innføre et kontrollregime som til enhver tid overvåker alle, bare for å være på den sikre siden. Teknologien kan ikke styre lovverket, det må være omvendt, sier Tetzschner til NTB.

Overdriver

Han mener at tilhengerne overdriver konsekvensene av en reservasjon og at det ikke blir noen utkobling av deler av EØS-avtalen nærmest over natten.

- Avtalen inneholder en nedkjølingsmekanisme som strekker seg over lang tid. Partene får tid til å tenke seg om og rådføre seg med hverandre for å finne ut hvordan situasjonen skal håndteres, sier Tetzschner.

Han er stortingsrepresentant og leder av Oslo Høyre, et frontfylke for motstanderne og fylket som har levert inn det forslaget som resolusjonskomiteen bygger sitt kompromiss på.

Resolusjonen vil favne videre enn bare datalagringsdirektivet.

Høyre er minst like urolig for utviklingen med dårlige beskyttede registre innen helsevesenet.

- Jeg forventer at resolusjonen vil presentere de krav som må innfris for at direktivet skal kunne implementeres, sier Tetzschner.

Han mener at grunnleggende forhold i direktivet, slik det foreligger nå, må gjøres om, men at det ligger utenfor det handlingsrom som det enkelte land har for å gjøre nasjonale tilpasninger.

Motstanderne krever blant annet at overvåking skal skje på grunnlag av konkrete mistanker, ikke omfatte alle. Dette er et fundamentalt element i direktivet og neppe noe regjeringen kan unnlate å etterfølge.

Foss sier betinget ja

Stortingsrepresentant Per-Kristian Foss sier han vil stemme ja hvis regjeringen bruker de muligheter direktivet gir for nasjonal tilpasning som svekker personvernet minst mulig.

- Jeg har ikke bestemt meg, men dersom regjeringen til fulle bruker sitt handlingsrom til for eksempel å gå for kortest mulig oppbevaringstid for trafikkdata og strengere krav til innsyn for politiet, vil jeg nok stemme ja. Men lovgivningen som skal sikre personvernet, er for dårlig i det regjeringen hittil har lagt fram, sier Foss til NTB.


Advarer
Han mener at ja eller nei til implementering er en meningsløs problemstilling, all den stund direktivet er vedtatt i EU og Norge uansett vil måtte innføre ny lovgiving på dette feltet.

- Politiet vil trenge tilgang til slike data. Det er veldig tydelige høringsuttalelser om direktivet fra statsadvokaten og riksadvokaten, altså de instansene som er eksperter i vurdere bevis, sier Foss.

Han advarer mot at Høyre skal avskjære seg påvirkningsmuligheter i tiden framover ved å vedta et nei nå og minner om at partiet, på bakgrunn av utbredt motstand i både regjeringspartier og opposisjon, har makt til å påvirke resultatet.

- Det veier dessuten tungt at Høyre kanskje skal ha ansvaret for at Norge nedlegger sin første EØS-reservasjon. Denne retten kan kanskje brukes en eller annen gang, men da etter en grundigere behandling enn en landsmøteresolusjon, sier Foss.


(NTB)