Blåblå eller rødgrønn likestillingssuksess?

Krangler om hvem som har æren for at flere kvinner jobber heltid

- Takket være oss, sier Høyre. - Nei, takket være oss, sier Ap.

UENIGE: Tina Bru (Høyre) og Anette Trettebergstuen (Ap) er uenige om hvorfor antall heltidsarbeidende kvinner er økende. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet og Vidar Ruud / NTB scanpix
UENIGE: Tina Bru (Høyre) og Anette Trettebergstuen (Ap) er uenige om hvorfor antall heltidsarbeidende kvinner er økende. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet og Vidar Ruud / NTB scanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): 53.000 flere kvinner jobber heltid nå sammenliknet med høsten 2013, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.

- Det var ikke måte på hvilke skremmebilder Arbeiderpartiet tegnet før 2013-valget om at Erna og Siv ville sette likestillingen tilbake. Nesten i hver eneste større stortingsdebatt holder Ap-representanter fortsatt innlegg om hvordan vi har satt likestillingspolitikken i revers. Tallene viser det motsatte, sier Tina Bru, leder av Høyres Kvinneforum.

I riktig retning

Hun mener noe av økningen skyldes regjeringspartienes politikk.

- Som politiker kan du ikke ta æren for alt som skjer på likestilling, men du kan skyve i riktig retning. Noe av det viktigste er at vi har gjort det enklere å få barnehageplass, sier Tina Bru, stortingsrepresentant for Rogaland.

Mer lønnsomt

Kvinneforum-lederen viser til gratis kjernetid og billigere barnehage for lavinntektsgrupper.
- Vi har også gjort det mer lønnsomt å jobbe, med endringer i skattepolitikken som fører til at du får beholde mer av det du tjener. I tillegg har vi gjennomført endringer i arbeidsmiljøloven som gjør det enklere å øke stillingsbrøken gjennom mer fleksible turnuser i blant annet helse- og omsorgssektoren, som i dag har mye ufrivillig deltid, sier Tina Bru.

Lettere for kvinner

Som medlem av partiets programkomite, er Tina Bru sentral i utformingen av framtidas Høyre-politikk.

- Man må se sammenhengen mellom familiepolitikken, likestillingspolitikken og arbeidslivspolitikken. Det blir stadig lettere å kombinere arbeidsliv og familieliv. Å gjøre det enklest mulig for kvinner å stå i arbeid er helt sentralt. For mange kvinner er en trygg og god barnehage og SFO-ordning det viktigste for å kunne jobbe. Da er fokus på kvalitet og tilgjengelighet avgjørende, sier Tina Bru.

Ap: - For dumt

Anette Trettebergstuen, likestillingspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, mener at Høyre/Frp-regjeringen ikke har grunn til å slå seg på brystet for at flere kvinner nå jobber helttid.

- Nei, det blir for dumt. Den blåblå regjeringen har ikke gjort noe for å forbedre likestillingsstatistikken etter at den overtok, sier Anette Trettbergstuen.

Rødgrønn politikk

Hun mener framgangen utelukkende skyldes politiske grep i rødgrønn regi.

- Dette er et resultat av rødgrønn politikk, av de 10 tiltakene og flere lovendringer vi iverksatte fra 1. januar 2013. Det førte til at alle kvinner som hadde små deltidsbrøker fikk mulighet til å øke stilliingsbrøkene sine. En endring som forøvrig Høyre og Frp stemte i mot. Det denne regjeringen derimot har gjort er å fjerne de 25 millionene i budsjettet som var øremerket lokale forsøk for økt heltid, sier Anette Trettebergstuen.