STREKK I LAGET: De tre rødgrønne partilederne gjorde felles front under partilederdebatten på Gardermoen forleden, men i spørsmålet om pensjon fra første krone strekk i laget. Fra venstre SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
STREKK I LAGET: De tre rødgrønne partilederne gjorde felles front under partilederdebatten på Gardermoen forleden, men i spørsmålet om pensjon fra første krone strekk i laget. Fra venstre SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixVis mer

Krangler om pensjon

Arbeiderpartiet og SV fikk ikke med seg KrF på kravet om pensjon fra første krone. Nå har også Senterpartiet hoppet av. Det skaper sur stemning på rødgrønn side.

I hele høst har diskusjonen gått høyt på Stortinget om representantforslaget fra SV og Ap, som angivelig vil kunne gi opptil én million arbeidstakere bedre pensjon.

Med støtte fra KrF og Senterpartiet så ville forslaget ha fått flertall på Stortinget. Men når innstillingen avgis fra finanskomiteen i dag klokken 12, er ingen av dem om bord.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er uforståelig at Senterpartiet ikke støtter forslaget. Også SV-leder Audun Lysbakken er skuffet over den tidligere regjeringsmakkeren Senterpartiet.

- Ja, det er jeg. Begrunnelsen for ikke å støtte forslaget, er dårlig. I realiteten legger Senterpartiet seg på samme linje som regjeringen, som vil sende forslaget tilbake igjen til partene i arbeidslivet. Men der har jo saken allerede vært, sier Lysbakken til Dagbladet.

Fem endringer

Representantforslaget fra SV og Ap inneholder flere konkrete krav om pensjonsendringer i privat sektor:

* At pensjonsopptjeningingen starter fra første krone man får i lønn.

* At det gis medlemskap i pensjonsordning også for lavere stillingsandeler enn 20 prosent, for arbeidstakere under 20 år og for arbeidsforhold som varer kortere enn tolv måneder.

Regjeringspartiene og arbeidsgiversiden hevder det vil koste bedriftene et sted mellom 3 og 3,5 milliarder kroner i året å innfri kravet om pensjonsopptjening fra første krone. LO opererer på sin side med en totalkostnad på like under 2 milliarder kroner.

Sier nei

I stedet for å stemme sammen med sine rødgrønne venner, velger Senterpartiet å fremme et eget forslag når saken kommer til votering på Stortinget.

Konkret vil Sp at regjeringen skal sette ned et partssammensatt utvalg, som skal «komme med forslag som sikrer mer rettferdig pensjon for lavinntektsgrupper og ivaretar prinsippet om pensjon fra første krone».

Dette minner sterkt om formuleringen som KrF fikk kjempet inn i den ferske regjeringserklæringen. Der heter det at regjeringen skal «sette ned et partssammensatt utvalg for å vurdere pensjon fra første krone».

- Vi mener man skal ivareta prinsippet om pensjon fra første krone, men det er fornuftig å gjøre dette gjennom et partssammensatt utvalg. Når vi gjør endringer i pensjonssystemet, så har vi tradisjon i Norge for at dette gjøres med utgangspunkt i en bred enighet som kan stå seg over tid, sier Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik til Dagbladet.

- Uforståelig

Ap-leder Jonas Gahr Støre har ingen forståelse for Senterpartiets begrunnelse.

- Saken er grundig utredet, og da er det uforståelig at Senterpartiet slutter seg til høyre-regjeringens beslutning om å utrede. Resultatet er en unødvendig utsettelse som betyr at vanlige folk må vente og taper penger som flertallet har rett på, sier Støre til Dagbladet.

- Pensjon regnet fra første krone du tjener, er en rettighet for de fleste av oss. At èn million nordmenn ikke har den rettigheten, er grovt urettferdig, fortsetter han.

Avgrensning

Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik mener det ville være uryddig å endre pensjonsreglene på bakgrunn av et representantforslag på Stortinget.

SIER NEI: Sps finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik støtter ikke pensjonsforslaget fra Ap og SV.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
SIER NEI: Sps finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik støtter ikke pensjonsforslaget fra Ap og SV. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Vis mer

- Derfor har vi lagt fram et eget forslag, som verken er identisk med forslaget til Ap eller SV eller formuleringene i regjeringsplattformen. Det er ubesvarte spørsmål om avgrensning for å hindre administrasjonskostnader og hvordan dette skal fases inn, sier han.

Støre er også her uenig med sin foretrukne alliansepartner.

- Det er ikke uvanlig at Stortinget fatter vedtak om pensjon, det har både NHO og LO påpekt. Regjeringen foreslår selv en endring i loven om tjenestepensjon uten at dette forhandles mellom partene, sier han.

- Det er partene i arbeidslivet som har spilt ballen tilbake til oss, tilføyer Audun Lysbakken.

- Vi løser ikke dette ved å sende fra oss saken før Stortinget har slått fast prinsippet om pensjon fra første krone. Så får regjeringen heller i ettertid utrede et forslag til hvordan dette konkret kan skje, fortsetter SV-lederen.

- Rettferdighetskrav

LO appellerte før jul til Kristelig Folkeparti (KrF) om å kjempe for å innføre pensjon fra første krone i regjeringsforhandlingene med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Resultatet ble formuleringen i regjeringserklæringen om at regjeringen vil sette ned et partssammensatt utvalg for å vurdere saken.

- Det punktet hadde ikke vært der hvis det ikke hadde vært for KrF, fastslo partiets arbeidspolitiske talsperson Tore Storehaug overfor NTB i forrige uke.

Men Lysbakken har begrenset tro på resultatet av regjeringens utredning.

- Jeg har ingen tro på at regjeringens spor vil føre fram. Motstanden fra de andre regjeringspartiene har vært veldig sterk hele veien, sier SV-lederen, som beskriver pensjonsendringen som et «kjempeviktig rettferdighetskrav».

- Mens direktører og høytlønte som regel for pensjon for alt arbeid de gjør, så finnes det frisører og servitører og andre arbeidere som altså jobber uten å få pensjon for innsatsen sin. Det forsterker ulikheten i samfunnet, fortsetter han.

Advarte

Dagens pensjonsregler tilsier at en arbeidstaker ikke får opptjent pensjonsopptjening på inntekt under 1G, som per 1. mai er satt til 96.883 kroner. Det gis heller ikke pensjonsopptjening for stillinger under 20 prosent og for ansatte under 20 år.

IMOT: Høyres Henrik Asheim er ikke tilhenger av å endre pensjonssystemet som følge av et representantforslag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
IMOT: Høyres Henrik Asheim er ikke tilhenger av å endre pensjonssystemet som følge av et representantforslag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Vis mer

Det er dette Ap og SV vil forandre på, men da Dagbladet først omtalte Stortingets pensjonsfeide i fjor høst, gikk Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim kraftig ut og advarte mot forslaget.

- Kravet om pensjon fra første krone var et tema i lønnsoppgjøret, der NHO i stedet gikk med på å gi høye kronetillegg til dem med de laveste inntektene, sa Asheim.

- Omkamper på Stortinget om forhold som har vært diskutert i lønnsoppgjøret, vil kunne bryte opp tilliten mellom partene i arbeidslivet og svekke trepartssamarbeidet, argumenterte Høyre-toppen.