Krefteksplosjon

De siste 40 åra har risikoen for å få kreft økt med over 60 prosent. Tall fra de nordiske kreftregistrene viser at den dystre utviklingen vil fortsette.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fram til 2020 vil antallet krefttilfeller øke med 40 prosent for menn og 36 prosent for kvinner, spår forskerne.

- To tredeler av alle som får kreft, er 65 år eller eldre. Årsaken til økningen er derfor ikke flere risikofaktorer, men at vi blir flere eldre, sier forsker Bjørn Møller i Kreftregisteret.

Sunn mat og trim

Rapporten, som ble lagt fram på den internasjonale kreftkongressen i Oslo i går, viser at kreft i tykk- og endetarm er den kreftformen som vil øke mest. I 1997 fikk dobbelt så mange nordmenn tykk- og endetarmskreft sammenliknet med 1958. Flere faktorer knyttet til kosthold er trolig årsaken: høyt inntak av fett, proteiner og rødt kjøtt.

Risikoen for å få magekreft har derimot gått jevnt nedover de siste åra. Risikoen er beregnet å synke med ytterligere 25- 30 prosent innen 2020. Særlig frukt, grønnsaker og fysisk aktivitet anses å ha beskyttende effekt mot kreft i mage og tarm.

«Stump røyken»

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner, og rammer 2200 norske hvert år. Ifølge Kreftregisteret vil 1300 flere kvinner få brystkreft i 2020.

- Dette skyldes dels at mammografiscreening oppfanger krefttilfellene på et tidligere tidspunkt enn før. Men yngre kvinner løper også en større risiko for å få brystkreft enn tidligere generasjoner på grunn av livsstilsendringer, sier Bjørn Møller.

«Stump røyken» er kreftforskernes viktigste budskap. Kreftregisteret anslår at 85 prosent av alle lungekrefttilfellene skyldes tobakk. Mens stadig færre menn får lungekreft, er det ventet en fordobling i antallet lungekrefttilfeller blant kvinner. Møller mener tallene reflekterer kjønnenes røykevanene.

- Stadig flere unge kvinner røyker, og de røyker lenger, mens mennene slutter, sier han.

Prostatakreft

Den hyppigste kreftformen blant menn er og vil fortsatt være prostatakreft også i åra som kommer. Bare Danmark skiller seg ut: Her slår kreften som oftest til på menns lunger.

Det blir anslått at prostatakreft i Norge vil øke fra 2400 nye tilfeller i 1995 til over 4400 i 2020.

RØYKSUGNE: </B> Ingvild Sæterhaug (20) (foran), Heidi Hansen (24) og Kristine Musum (21) vet at røyken er den viktigste årsaken til lungekreft, men slutter ikke av den grunn.