Kreftsyke dør

SKIEN (Dagbladet): - Norsk Pasientskadeerstatning bruker for lang tid på å behandle erstatningskrav fra kreftpasienter. Jeg har opplevd at flere har dødd mens de har ventet på å få sakene avgjort, sier advokat Nina Reiersen til Dagbladet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Som jurist var hun med på å lage regelverket for pasientskadeerstatningen. Hun mener at en av organets største svakheter er den lange behandlingstida.

- Jeg har opplevd hårreisende eksempler på at saksbehandlingen har tatt over fem år, sier Reiersen.

Hun har hatt flere klienter som har dødd mens de har ventet på å få sakene avgjort.

Trenerer ikke

Norsk Pasientskadeerstatning «sparer» penger når en pasient dør. Utbetalingen til de etterlatte blir som regel lavere. Advokat Nina Reiersen avviser at organet trenerer saker for å slippe «billig» unna.

- Men det er et problem at kreftsyke kan oppleve det slik. Jeg har bedt Norsk Pasientskadeerstatning prioritere saker som gjelder kreftsyke, men jeg synes ikke organet alltid klarer å følge opp, sier Reiersen.

Noe av forklaringen på den lange saksbehandlingstida i Norsk Pasientskadeerstatning er at det tar tid å få uttalelser fra medisinsk sakkyndige og trygdevesenet.

Usikker levealder

I noen tilfeller kolliderer juss og matematikk med menneskelige følelser i spørsmålet om hvor mye som skal utbetales i erstatning til et sykehusoffer. Skal en kreftsyk få for tapt arbeidsfortjeneste fram til pensjonsalder - selv om vedkommende kanskje dør om noen år?

Advokat Reiersen har en sak hvor hennes klient er tilkjent erstatning, men hvor uenigheten går på hvor lenge en kan forvente at pasienten vil leve.

- Leger kan ofte ta feil i sine prognoser. Her synes jeg Norsk Pasientskadeerstatning bør ta «risikoen» på usikkerhet om levealder, sier advokaten.

Rett til retten

Spørsmålet for pasienter som krever erstatning etter sykehustabber, er om det kan lønne seg å gå direkte til domstolene.

- Det kan kanskje være riktig i store, omfattende saker. Men en pasient har alltid muligheten til å fremme saken for en domstol dersom en ikke får medhold i Norsk Pasientskadeerstatning. Men da er ofte klienten utslitt, sier Reiersen.