Kreftsyke Lars Ivar (54) rundlurt av ConocoPhillips

Her er beviset på at oljeselskapet skjuler viktig giftinformasjon.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no:) Blodkreftrammede Lars Ivar Randen er en av over 100 tidligere Ekofiskarbeidere som mener kjemisk eksponering i Nordsjøen er skyld i helseproblemene.

23. november skrev Dagbladet.no at arbeidsmedisinere ved Sykehuset Telemark og Haukeland Universitetssykehus mener de har fått dårlig tilgang på eksponeringsinformasjon fra ConocoPhillips. Dermed risikerer skadde oljearbeidere å miste sine yrkesskaderettigheter.

Randen jobbet mesteparten av tida i turbinavdelingen som hadde hovedkontor ved Ekofisktanken, en gigantisk lagringstank for råolje.

- Jeg blødde ofte neseblod og hadde blødninger fra tannkjøttet under arbeid med gasskompressorene, forteller han.

Randen mener at ConocoPhillips har servert arbeidsmedisinerne på Haukeland Universitetssykehus et rosenrødt bilde av eksponeringsforholdene. Selskapet har gitt særdeles sparsom informasjon om både H2S-gass, som var et kjempeproblem på Tanken, og giftige hydrokarboner som benzen.

- Når det gjelder H2S-gass sier ConocoPhillips at jeg ble utsatt for 0,000159 ppm. Vi har målinger som viser 80 ppm H2S i områder hvor det gikk arbeidere. Dette er over 500 000 ganger høyere enn det ConocoPhillips oppgir, sier Lars Ivar Randen til Dagbladet.no.

Myndighetene tillater ikke H2S-nivåer som overstiger 10 ppm [parts per million, journ. anm.] i arbeidsmiljøet.

Dagbladet.no kan i dag avsløre at ConocoPhillips sitter på eksponeringsinfo som selskapet ikke har gitt til de arbeidsmedisinske utrederne.

TANKEN: Ekofisktanken, en gigantisk lagringstank for råolje, hadde store problemer med H2S-gass.  Beskyttelsesbarrieren rundt Tanken gjorde avdampingssituasjonen verre. Foto: Norsk Oljemuseum/Husmo
TANKEN: Ekofisktanken, en gigantisk lagringstank for råolje, hadde store problemer med H2S-gass. Beskyttelsesbarrieren rundt Tanken gjorde avdampingssituasjonen verre. Foto: Norsk Oljemuseum/Husmo Vis mer

Bevis

«På 2/4 T (Tanken journ. anm.)var det installert overvåkingssystem for H2S. Alarm ble gitt i kontrollrom ved 5ppm og alarm med sirene ved 10 ppm. Ved for høye nivåer over norm ble området avsperret. Dette var imidlertid sjeldent. En fullskiftsmåling ble tatt i 1981 - denne viste 0,000159 ppm», skriver yrkeshygieniker Trond Magne Schei i ConocoPhillips til Haukeland Universitetssykehus.

Dette er altså hva ConocoPhillips mener er alle relevante opplysninger om H2S-eksponering, sendt til Haukeland sykehus i forbindelse med arbeidsmedisinsk utredning av tidligere Ekofiskarbeider Lars Ivar Randen.

Dagbladet har fått tilgang på dokumentet «H2S Målere 2/4 T, jan-juli 96» - en H2S-måling som tar for seg gjennomsnittlig nivå av H2S-gass på Tanken i første halvår av 1996.

«Dette er en graf som viser 24 timers gjennomsnitt fra de tre on-line H2S detektorene i trappene ned til skimmerpittene. Periodevis vil det være H2S i atmosfæren når produsert vann kommer opp i skimmerbassengene fra Doris tanken,» heter det i dokumentet.

Denne målingen viser at det i lengre perioder var H2S-nivåer opp mot 80 ppm, altså åtte ganger høyere enn hva norske myndigheter tillater i arbeidsmiljøet.

Dagbladet.no har også fått tilgang på et dokument hvor det går fram at ConocoPhillips har drevet automatisk overvåking av H2S på Ekofisktanken fra 1993.

Likevel har ikke ConocoPhillips gitt fra seg det de sitter på av målinger av denne nevrotoksiske og potensielt dødelige giftgassen.

Dette er hva Universitetssykehuset Nord-Norge opplyser om H2S-gass:

  • H2S-gass forhindrer kroppens utnyttelse av oksygen. H2S er en rasktvirkende gift og oppleves irriterende selv i lave konsentrasjoner.
  • Irritasjon og betennelsesreaksjoner kan oppstå ved lave konsentrasjoner (under 10 ppm). Vedvarende eksponering kan gi \'gassøyne\' med kløe, irritasjon og tåreflod.
  • Ved 50 ppm H2S kan det inntre markert tørrhet og irritasjon av nese og hals. Vedvarende eksponering kan forårsake rennende nese, hoste, heshet, pustebesvær og kjemisk lungebetennelse.
  • En konsentrasjon på 200-250 ppm kan gi alvorlig irritasjon og etter hvert inntrer systematiske symptomer som nevnt over. Vedvarende eksponering kan medføre lungeødem og eventuelt død etter 4-8 timers eksponering. Ved 300-500 ppm opptrer de samme symptomene som nevnt over, men raskere og mer alvorlig. Død inntrer etter 1-4 timer ved 300 ppm og etter =-1 time ved 500 ppm. Høye konsentrasjoner av H2S damp kan virke irriterende på hud.
  • Muligens kan langvarig eksponering for H2S gi varig skade i nervesystemet.

Avslørende interne dokumenter

- Det har vært alment kjent at det har vært problemer med H2S-gass på Ekofisktanken. Det er direkte bemerkelsesverdig at den eneste konkrete målingen selskapet henviser til er en fullskiftmåling fra 1981 som viser 0,000159 ppm, sier yrkeshygieniker Halvor Erikstein i fagforeningen SAFE.

Dagbladet.no har fått tilgang på interne dokumenter som viser at mange arbeidsgrupper på Ekofisktanken slet med H2S-eksponering på 90-tallet:

«Sykepleier Eva Robertson og undertegnede [oversykepleier Sven Erik Schumann, journ. anm.] gikk en runde på Tanken i dag, og vi oppsøkte nær sagt alle grupper, verksteder og kontorer. En del personer hadde opplevd problemer som rennende øyne, hodepine og kvalme», skrev oversykepleier Schumann i et internt notat til bedriftshelsetjenesten og plattformledelsen 22. september 1994.

Daværende bedriftslege i ConocoPhillips svarte følgende, 23. september 1994:

«Lukten er fra forråtningsprosessene som er på gang i biofilmen - fryktelig plagsomt, men ikke helsefarlig».

Bedriftslegen hevdet altså at H2S-gass, som i høye konsentrasjoner er dødelig, ikke er giftig.

- Det ble installert kontinuerlig direktevisende H2S-måleutstyr i forskjellige soner på Ekofisk-tanken. Disse ga indikasjon til kontrollrom dersom nivået ble 5 eller 10 ppm. Dersom sensorene ble utløst ble det aktuelle området sperret av, arbeid ble stanset og personell forflyttet, sier informasjonssjef Ingvar F. Solberg i ConocoPhillips.

Selskapet mener det var brudd på interne sikkerhetsbestemmelser dersom arbeidstagere oppholdt seg uten tilstrekkelig verneutstyr i områder hvor det ble påvist for høye giftkonsentrasjoner.

- Vi er ikke kjent med noen slike målinger i normale arbeidsområder og som viser 80 ppm. Vi har registrert høye målinger i avstengte lukkede rom og områder der personell kun hadde adgang dersom friskluftutstyr ble brukt, sier Solberg.

Lars Ivar Randen mener selskapets argumentasjon faller på sin egen urimelighet. Han viser til at Ekofisktanken var omsluttet av en barriere som førte til at gassen steg opp og forpestet store områder.

- Det er riktig at områder lenger ned i Tanken ofte ble avsperret. Men gassen steg selvfølgelig opp. Vi opplevde ofte plager med dette. Tanken var som ei gryte. Gassen må komme opp over kanten, før den blåser vekk. Vi var innesperret i denne gryta, sier Randen.

- Selskapet kamuflerer alvorlig eksponering

Også når det gjelder eksponeringdata knyttet til det kreftfremkallende løsemidlet benzen, nøyer ConocoPhillips seg med å vise til en enkeltmåling av hydrokarboner fra tidlig 80-tall som viser nivåer nær null.

For Lars Ivar Randen, som forsøker å få godkjent blodkreftsykdommen som yrkesskade, kan eksponeringsdata for benzen være helt avgjørende.

- Jeg finner de opplysningene som er gitt sykehuset i Randens sak bare egnet til å kamuflere de alvorlige eksponeringssituasjone som har vært på Eksofisktanken. Han har vært utsatt for ekstremeksponering fra råolje, gass og kondensat, og avdamping fra produsert vann. Dette er kjemikaliestrømmer som vil innholde en svært kompleks blanding av kjemiske komponenter som i mange tilfeller er dårlig kartlagt. Men det som er kjent er at benzen er tilstede i det aller meste som kommer opp fra bakken. Det er rett og slett utrolig hvis det finnes så lite eksponeringsmålinger fra Ekofisk, sier yrkeshygieniker Halvor Erikstein i Safe.

I mangel av eksponeringsdata fra oljeselskapet, har Lars Ivar Randen sett seg nødt til å lage sine egne beregninger:

- Et forsiktig estimat er at det passerte 4000 tonn produsert vann i døgnet over skimmerbassengene på Tanken. En liter produsert vann på Ekofisk har vist seg å inneholde 8,3 milliliter benzen. Dette gir en daglig produksjon av benzen på 33200 liter, ifølge mine beregninger. Hvor mye av dette som dampet av, og hvor mye som gikk tilbake til produksjonen, er uvisst, sier Randen.

Den tidligere Ekofiskarbeideren har vært gjennom tre år med knalltøff kreftbehandling. Nå venter han på de avsluttende prøvene som forhåpentlig vil vise at han er kreftfri.

Har giftinfo

For første gang innrømmer nå ConocoPhillips offentlig at selskapet besitter mer eksponeringsinformasjon enn de har gitt fra seg.

- Gjennom 36 års drift i Ekofisk-området har vi en rekke forskjellig data relatert til ulike områder, tider og plattformer. Mye av dette er irrelevant for den aktuelle saken. Men, vi har en åpen og god dialog med Haukeland Sykehus vedrørende de sakene som utredes der. Vårt mål er, og har alltid vært, at ingen skal komme til skade av å arbeide på våre plattformer i Nordsjøen, sier informasjonssjef Ingvar F. Solberg i ConocoPhillips.

Fredag denne uka skal ConocoPhillips ha et møte med Sykehuset Telemark og Haukeland Universitetssykehus om saken. Petroleumstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) og trygdemyndighetene (NAV) vil også være representert på dette møtet.

Dagbladet.no er ikke ønsket på dette møtet.

Reagerte

Allerede 16. februar i år skrev Dagbladet.no at ConocoPhillips holder tilbake giftinformasjon..

- Min første henvendelse til oljeselskapet om dette var 25. oktober i fjor. Til dags dato har jeg ikke fått ett eneste dokument fra ConocoPhillips som omhandler arbeidernes eksponeringssituasjon, uttalte advokat Kjell Inge Ambjørndalen som fremmer yrkesskadesak på vegne av de mange tidligere Ekofiskarbeiderne.

I en oppfølgingsartikkel 23. februar betegnet fagforeningene selskapets hemmeligholdelse av giftinformasjon som «forkastelig».

ConocoPhillips reagerte på innholdet i Dagbladet.nos artikler og sendte skarpt brev til nettredaktør Esten O. Sæther og daværende ansvarlig redaktør Thor Gjermund Eriksen 23. februar i år:

«Det er ukjent for ConocoPhillips at selskapet har nektet å utlevere informasjon. ConocoPhillips vil nå søke ekstern bistand for å vurdere måten Dagbladet velger å fremstille denne saken på.»

KRITISK: Yrkeshygieniker Halvor Erikstein i fagforeningen SAFE mener ConocoPhillips må ha mer giftinformasjon enn de har gitt fra seg.
<B>AVSPERRET: Ble giftgassnivåene for høye, måtte områder på Tanken sperres av.
BLODKREFT: Tidligere Ekofiskarbeider, Lars Ivar Randen, fikk blodkreft.
BEVISET: Denne målerapporten viser svært høye konsentrasjoner av giftig H2S-gass.