I VARETEKT:  Fredag besluttet Oslo tingrett at Krekar skulle varetektsfengsles i fire uker, siktet for oppfordring til straffbare handlinger. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
I VARETEKT: Fredag besluttet Oslo tingrett at Krekar skulle varetektsfengsles i fire uker, siktet for oppfordring til straffbare handlinger. Foto: Hans Arne Vedlog / DagbladetVis mer

Krekar-anke forkastet - må sitte i varetekt

Det melder NRK.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra mulla Krekar over varetektsfengslingen i fire uker, melder NRK.

Sist fredag besluttet Oslo tingrett at Krekar skulle varetektsfengsles i fire uker, siktet for oppfordring til straffbare handlinger.

Disse uttalelsene kom i et intervju med NRK. Krekars anket kjennelsen, men fikk altså ikke medhold i lagmannsretten.

Tidligere dømt  «Lagmannsretten har som tingretten kommet til at det er skjellig grunn til å mistenke siktede for en straffbar handling som kan føre til fengsel i mer enn seks måneder, nemlig for overtredelse av straffeloven § 140 og straffeloven § 227 annet straffalternativ slik det framgår av siktelsen av 27. februar 2015», heter det i kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett.

Krekar ble pågrepet torsdag 26. februar, dagen etter et NRK-intervju der han blant annet sa han ville sende en gave til den som dreper en navngitt kurder. Krekar er tidligere dømt for trusler mot denne mannen.

Retten skriver at det i forsvarer Brynjar Melings støtteskriv vises til at Krekar ble dømt for det samme straffbare forholdet i desember 2012, og at lagmannsretten la til grunn at truslene som ble framsatt lever på ubestemt tid.

«Oppfordring til drap eller trussel om drap er ikke straffri selv om tilsvarende trussel er blitt framsatt tidligere. At truslene er begrunnet i samme forhold medfører ikke at de ulike truslene er samme straffbare forhold», heter det i kjennelsen.

Det vises også til at utsagnene er framsatt flere år etter de tidligere utsagnene, etter at siktede er blitt dømt og har sonet straffen. Lagmannsretten er derfor ikke i tvil om de nye utsagnene kan regnes som nye straffbare forhold.

- Selv ansvarlig NRK har fått kritikk fra flere hold for å ha sendt intervjuet med mulla Krekar. Lagmannsretten finner ikke grunn til å gå inn på hvorvidt det kan reises kritikk mot NRK for gjennomføringen og sendingen av intervjuet.

«Etter lagmannsrettens syn er siktede uansett selv ansvarlig for sine uttalelser, og hvorvidt det eventuelt kan reises kritikk mot NRK, får ikke betydning for forholdsmessighetsvurderingen», står det i kjennelsen.

Mulla Krekar har også anket beslutningen om at han skal tvangsflyttes til Kyrksæterøra. Dette spørsmålet er ikke ferdigbehandlet fra Borgarting lagmannsrett ennå.