Mulla Krekar:

Krekar begjæres utlevert. Meling: - Dette er ren politikk

Krekars forsvarer mener media fikk beskjed om utlevering før mulla Krekar selv.

SE TV: Onsdag ettermiddag møtte mulla Krekar til fengslingsmøte i Oslo tingrett. Da åpnet han med en tirade foran pressen. Den kan du se her. Video: Emma Whittaker / Dagbladet Vis mer

Justis- og beredskapsdepartementet mottok onsdag 31. juli en formell begjæring fra Italia om utlevering av Najmuddin Faraj Ahmad, alias mulla Krekar, opplyser departementet i en pressemelding

Krekars forsvarer, Brynjar Meling sier i en sms til Dagbladet at de ikke har mottatt begjæringen fra justisdepartementet.

Han stiller seg kritisk til at departementet har opplyst om begjæringen til pressen, før han og hans klient er informert.

- Jeg registrerer at det for myndighetene var viktigere å melde dette til media enn til siktede og hans forsvarer, sier han.

- Vanlig saksgang ville i alle fall innebære at man varslet siktede først.

Ren politikk

Meling mener at dette er nok et ledd i at denne saken er ren politikk.

Dagbladet har forelagt Justis- og beredskapsdepartementet uttalelsene til Meling. De ønsker ikke å kommentere disse, saksgangen eller innholdet i begjæringen nå.

– Italienske myndigheter har fremmet en formell utleveringsbegjæring, og Justis- og beredskapsdepartementet har på vanlig måte oversendt begjæringen til Riksadvokaten for videre behandling. Eventuelle spørsmål må rettes til Riksadvokaten.

Det sier Andreas Skjøld-Lorange Senior kommunikasjonsrådgiver i justisdepartementet til Dagbladet.

Han sier at vanlig saksgang er at Begjæringen sendes fra departementet, via Riksadvokaten, til PST som rett politimyndighet. PST bringer saken inn for retten så snart de nødvendige undersøkelser er gjort. Tingretten vil så avsi kjennelse på om vilkårene for utlevering er til stede.

Tingrettens kjennelse kan ankes til lagmannsretten og deretter eventuelt til Høyesterett.

Fengslet

Krekar ble 15. juli dømt til 12 års fengsel i en italiensk domstol. Der han sto tiltalt for terrorplanlegging. Saken er seinere anket og Krekar sitter nå varetektsfengslet etter å ha blitt pågrepet av PST natta etter dommen i Italia ble avsagt.

- Jeg vil ikke gå til Italia fordi Italia er bare et land som vårt land. Og kanskje fra Italia de sender meg til amerikanerne eller til Jordan eller Irak eller til andre. Men selvfølgelig jeg må prøve med loven i Norge, sa Krekar i rettssalen under fengslingsmøtet etter pågripelsen.

Krekar sitter fortsatt varetektsfengslet.