Krekar er en trussel for rikets sikkerhet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Høyesterett har nettopp felt dom i utvisningssaken mot mulla Krekar. 

I likhet med tingretten og lagmannsretten holder de fast ved at mulla Krekar er en trussel for Norges sikkerhet, og at vedtaket om å sende han hjem til Irak derfor er gyldig.

- Hensynet til rikets sikkerhet og dets folk veier tyngre enn hensynet til mulla Krekars familie og barn hjemme i Norge, sa høyesterettsdommer Hans Flock i retten i dag. 

Krekar kan imidlertid ikke fysisk sendes tilbake til Nord-Irak før forholdene der er trygge.

Viktig prinsipp

Med dagens dom opprettholder Høyesterett dommene fra tingretten og lagmannssretten.


Men i motsetning til de to andre rettsinnstansene mener Høyesterett at domstolen har rett til å overprøve vedtaket som utlendingsmyndighetene gjorde.
 

Høyesterettsdommerne har derfor etterpøvd de åpne kildene som Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) brukte for å treffe sin beslutning om utvisning.

Disse åpne kildene er skriftlige, og dreier seg for det meste omt taler og intervjuer mulla Krekar har gjort med internasjonale medier. Hans egen selvbiografi er også brukt som kilde. Høyesterett mener Krekar har avgitt uttalelser som gir grunn til se på ham som et talerør for islamistiske organisasjoner med ekstremistisk innhold.

EN TRUSSEL: Hensynet til Norges sikkerhet går foran hensynet til mulla Krekar og hans familie, slår Høyesterett fast. Foto: Scanpix
EN TRUSSEL: Hensynet til Norges sikkerhet går foran hensynet til mulla Krekar og hans familie, slår Høyesterett fast. Foto: Scanpix Vis mer

Viktig prinispp

Mulla Krekar og adovkat Stabell har tidligere påpekt at Krekars rettssikkerhet har vært svekket fordi mange av bevisene for at rikets sikkerhet er truet er hemmeligholdt.

- Dagens dom er gledelig, og prinsipielt viktig, utfra et retssperspektiv, ved at Høyesterett har etterprøvd de bevisene utlendingsmyndighetene har brukt for å vurdere om Krekar er en trussel for rikets sikkerhet. At Høyesterett kommer fram til at de åpne kildene er tilstrekkelige for å konkludere med at utvisnignsvedtaket er riktig, er bare noe vi må forholde oss til, sier Harald Stabell, Krekars forsvarer.  

Broren er skuffet

Mullla Krekars bror satt på tilhørerbenken i retten i dag. Da dommeren leste opp sine konklusjoner noterte han flittig på en blokk.

- Krekar vil ikke kommentere dommen fordi han ikke forstå hva som nå ble lest opp. Broren skal tolke den for ham, forklarer Stabell.

- Vi er skuffet, de vil henrette en uskyldig mann. Men vi aksepterer det som kommer fra gud, sa Krekars bror til Dagbladet.no, like etter at dommen er falt.

Bevisene holdt

Krekar er en trussel for rikets sikkerhet

Med dagens dom har Høyesterett slått fast at de åpne bevisene er tilstrekkelig for å vurdere Krekar som en trussel for Norge. Denne avgjørelsen kan ikke ankes.

- Dette er bare noe vi må forholde oss til, sier Stabell. 

Dommerne har foretatt en helhetsvurdering av det samlede, åpne, bevismateriale, mer enn å teste holdbarheten til hvert enkelt bevis.

Det var i sin tid som kommunalminister at Erna Solberg (H) besluttet å utvise Krekar fra Norge i 2003.

- Nå regner jeg med Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjør sitt ytterste for en avtale med Irak som muliggjør at vedtakene iverksettes, sier Solberg til NTB.

Krekar er en trussel for rikets sikkerhet
INGEN KOMMENTAR</B>: Mulla Krekar ville ikke snakke med pressen i dag.